Kategorie: Požární ochrana
Počet stran: 203
ISBN: 978-80-87544-37-2
Rok vydání: 2016
Odkaz: OdkazKe stažení

Počet zobrazení: 21100

Recenze

Tato publikace navazuje na tradici vydávaných odborných materiálů, které vedle teoretických textů obsahují také praktické „technické“ informace či poznatky z požárů, u kterých již byla zjištěna příčina vzniku požáru. Tato kniha obsahuje výběr vyšetřovaných požárů, který připravili tzv. základní vyšetřovatelé požárů Hasičského záchranného sboru České republiky. Cílem publikace bylo shromáždit takové případy, které se daným vyšetřovatelům požárů zdály být něčím zajímavé nebo poučné. Kniha je obsahově zaměřena zejména na popis objektu, krátký souhrn celé události a uvedení zjištěné příčiny vzniku požáru. 
Všechny texty a fotografie, které obsahuje tato publikace, byly poskytnuty vyšetřovateli jednotlivých případů. Pokud souhlasili, jsou jejich jména uvedena pod každým příspěvkem. Většina textů byla redakčně upravena.
U zveřejněných případů jsou úmyslně vynechány místopisné podrobnosti. Pro zájemce o podrobnější informace je u každého případu uvedeno jeho evidenční číslo (ECUD) a příslušný Hasičský záchranný sbor kraje, u kterého lze tyto informace získat. Stejně tak, pokud to bylo možné, byly vynechány názvy subjektů, kterých se daný požár týkal. 
Jsem pevně přesvědčen, že tato publikace dokáže také reprezentovat kvalitní práci všech vyšetřovatelů požárů, kteří působí u Hasičského záchranného sboru České republiky, a přinese zajímavé informace o některých příčinách vzniku požárů laické i odborné veřejnosti.

Datum vložení: