Kategorie: Pracovní úrazovost
Počet stran: 46
Rok vydání: 2016
Odkaz: OdkazKe stažení

Počet zobrazení: 16062

Recenze

Předkládaná Zpráva o pracovní úrazovosti v České republice v roce 2016 - je vypracována na základě - statistických dat Českého statistického úřadu – evidence pracovních úrazů včetně pracovních úrazů s pracovní neschopností nepřesahující 3 kalendářní dny - údajů ze záznamů o úrazech zaslaných příslušným oblastním inspektorátům práce při pracovní neschopnosti delší než tři kalendářní dny a při úmrtí zaměstnance (stav k 1. 5. 2017) - údajů ze záznamů o úrazech zaslaných příslušným obvodním báňským úřadům při pracovní neschopnosti delší než tři kalendářní dny a při úmrtí zaměstnance (stav k 1. 5. 2017) - kontrol příčin a okolností pracovních úrazů a šetření (zjišťování stavu, příčin a následků) pracovních úrazů - obsahuje statistické ukazatele pracovní úrazovosti a smrtelné pracovní úrazovosti v České republice v roce 2016, regionální rozdělení pracovních úrazů, rozdělení zaměstnavatelů podle odvětví činnosti (dle CZ NACE), právní formy zaměstnavatelů, zdrojů a příčin vzniku pracovních úrazů a další charakteristiky. Uvádí nejčastěji porušované předpisy v souvislosti s pracovními úrazy. Rokem 2012 byla ukončena povinnost statistického vykazování pracovní neschopnosti pro nemoc a úraz prostřednictvím statistického výkazu Nem Úr 1-02.

Využití údajů České správy sociálního zabezpečení při zajištění statistik pracovní neschopnosti znamená, že již nejsou publikována statistická data o úrazech bez pracovní neschopnosti. Podrobné statistické údaje o pracovní úrazovosti jsou prezentovány na internetových stránkách ČSÚ v elektronické publikaci "Pracovní neschopnost pro nemoc a úraz v České republice za rok 2016“. Výše uvedená publikace v elektronické verzi je pro veřejnost přístupná na stránkách Českého statistického úřadu v nabídce https://www.czso.cz/csu/czso/katalog-produktu .