Kategorie: Chemické faktory
Počet stran: 86
Rok vydání: 2018
Odkaz: OdkazKe stažení

Počet zobrazení: 15094

Recenze

Cílem tohoto dokumentu je pomoci uživatelům při plnění jejich povinností vyplývajících z nařízení REACH a CLP. Dovolujeme si nicméně uživatele upozornit, že texty nařízení REACH a CLP jsou jediným závazným právním zdrojem a že informace v předkládaném dokumentu nepředstavují právní poradenství. Způsob využití těchto informací zůstává ve výlučné odpovědnosti uživatele. Evropská agentura pro chemické látky nenese odpovědnost za způsob využití informací uvedených v tomto dokumentu.

Datum vložení: