Prevence vzniku úrazů zaměstnanců a řešení pracovních úrazů od a do z

Kategorie:
Semináře, kurzy
Datum:
11.6.2019
Místo konání:
Praha - Praha, Česko

Cílem semináře je poskytnout účastníkům školení ucelené informace o problematice vyšetřování pracovních úrazů zaměstnanců a o jejich posuzování, vedení agendy a dalších souvisejících záležitostech, včetně nastavení preventivních opatření s cílem minimalizovat vznik úrazů a poškození zdraví zaměstnanců

 

Při posuzování úrazu zaměstnance je judikatura Nejvyššího soudu ČR a Nejvyššího správního soudu významným vodítkem pro rozhodování, zda se jedná o pracovní úraz. Citace judikatury je v současné době jedním z mála zdrojů, kterou může zainteresovaná strana výhodně použít pro prosazování svých oprávněných zájmů.

Účelem semináře je pomoci organizacím v dalším zlepšování v oblasti BOZP a v přesnějším a důslednějším naplňování požadavků stanovených právními předpisy.

Seminář je určen pro:

Především pro zástupce organizací, kteří mají zájem o ucelený výklad k problematice řešení pracovních úrazů srozumitelnou a přehlednou formou

Co Vám seminář přinese:

Cílem semináře je poskytnout účastníkům školení ucelené informace o problematice vyšetřování pracovních úrazů zaměstnanců a o jejich posuzování, vedení agendy a dalších souvisejících záležitostech, včetně nastavení preventivních opatření s cílem minimalizovat vznik úrazů a poškození zdraví zaměstnanců.

Obsah semináře:

 • úvod do problematiky BOZP - definice pojmů a všeobecné požadavky,
 • vyšetřování úrazů zaměstnanců ve všech podstatných souvislostech,
 • postup při úrazu vlastního zaměstnance a při úrazu cizího zaměstnance,
 • informování dotčených orgánů o vzniku pracovního úrazu,
 • cesta zaměstnance do zaměstnání a zpět (úraz zaměstnance v budově / v areálu),
 • úraz zaměstnance při plnění pracovních úkolů, při excesu, při lehkomyslném jednání,
 • úraz při stravování (cesta na stravování, vlastní stravování, … na pracovní cestě),
 • úraz zaměstnance při kouření, úraz o přestávce, ... na školení,
 • předmět pracovní cesty, ubytování a stravování zaměstnance na pracovní cestě,
 • práce zaměstnance z domova - úraz zaměstnance při práci z domova,
 • team-building a úraz zaměstnance na sportovní akci v režii zaměstnavatele,
 • úraz zaměstnance z důvodu mozkové příhody a při zvedání břemene,
 • upozornění na nejčastější nepřesnosti a úskalí - jak naplňovat právní požadavky,
 • informace o judikatuře související s probíranými tématy,
 • dotazy je možné pokládat v průběhu semináře, nebo i na závěr akce.

 Časový harmonogram semináře:

  8.30 –  9.00 – prezence účastníků

  9.00 – 10.30 – přednáška (1. část)

10.30 – 10.45 – přestávka s občerstvením

10.45 – 12.15 – přednáška (2. část)

12.15 – 12.30 – přestávka s občerstvením

12.30 – 14.00 – přednáška (3. část + diskuse)

 
 

Všechny termíny:

 • 11.6.2019

Powered by iCagenda