Dvoudenní přípravný seminář před zkouškou Manažer BOZP

rovs
Kategorie:
Semináře, kurzy
Datum:
26.11.2019
Místo konání:
Pobočka ROVS s.r.o. Brno - Maničky 163/7, 616 00 Brno-Žabovřesky
Česko
Lektoři: Mgr. Jaroslav Brácha, Jan Cupák
Místo konání: Pobočka ROVS s.r.o. Brno, Maničky 163/7, 616 00 Brno - Žabovřesky //www.mapy.cz/#mm=ZTtTcP@ax=138056624@ay=132884448@at=ROVS%20-%20Pobo%C4%8Dka%20Brno@ad=Ro%C5%BEnovsk%C3%BD%20vzd%C4%9Bl%C3%A1vac%C3%AD%20servis%20s.r.o.%20-%20Pobo%C4%8Dka%20Brno@x=138055936@y=132883344@z=16" style="box-sizing: border-box; background-color: transparent; color: rgb(56, 22, 148); text-decoration: none;">Mapa ZDE
Registrace: od 8:30 do 9:00 hod.
Časový rozvrh: začátek v 9:00 hod., předpokládané ukončení v 15:00 hod. 
Ubytování: individuální
 
Stravování: individuální
   
Cena kurzu: 4132 Kč (+21% DPH), přihláška ZDE
 
Cena zkoušky: 6000 Kč (+21% DPH), více ZDE

Informace o kurzu

Seminář je určen pro držitele osvědčení z odborné způsobilosti k zajišťování úkolů v prevenci rizik.

Po absolvování zkoušky u autorizované osoby získá uchazeč profesní kvalifikaci Manažer BOZP podle národní soustavy kvalifikací. 

1. den

 • Evropské právo se zaměřením na BOZP.
 • Rámcová směrnice o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci 89/391/EEC o zavádění opatření pro zlepšení BOZP.
 • Dílčí evropské směrnice BOZP a jejich aplikace v české legislativě.
 • Vazby mezi jednotlivými druhy právních předpisů a technických norem v legislativě ČR.
 • Národní politika BOZP v ČR.
 • Národní akční program BOZP na léta 2017 a 2018.
 • Strategické cíle a nástroje realizace.
 • Rada vlády BOZP (působnost Rady a stálé výbory Rady).

2. den

 • ČSN OHSAS 18001  Systémy managementu BOZP - Požadavky.
 • ČSN OHSAS 18002  Systémy managementu BOZP - Směrnice pro implementaci OHSAS 18001.
 • Management bezpečnosti a ochrany zdraví při práci - Zásady řízení.
 • Všeobecné požadavky, plánování, implementace a provoz, kontrola, přezkoumání systému managementu, provádění interních a externích auditů BOZP.

Účastník semináře obdrží OSVĚDČENÍ o absolvování semináře.

Zkouška

 
 

Seznam termínů

 • Od 28.5.2019 do 29.5.2019
 • 26.11.2019

Powered by iCagenda