Bezpečný provoz systémů pro skladování

kursy
Kategorie:
Semináře, kurzy
Datum:
3.10.2019
Místo konání:
Praha - Praha

Cílem semináře je seznámit účastníky se základní terminologií, která se váže ke skladovací technice, s českou legislativou, která se vztahuje k užívání skladovací techniky, s platnými českými a evropskými normami v této oblasti.

Seminář je určen pro:

  • zájemce, kteří chtějí provádět kontroly regálů ve vlastní režii
  • provozovatele skladů a prostor, kde jsou instalovány regálové systémy
  • osoby oprávněné provádět revize skladovacích systémů
  • osoby odpovědné za bezpečnost, zejména na pracovištích, kde jsou provozovány

Co Vám seminář přinese: 

seznámíte se se základní terminologií, která se váže ke skladovací technice, s českou legislativou, která se vztahuje k užívání skladovací techniky, s platnými českými a evropskými normami v této oblasti.

Dále s metodikou praktického provádění kontroly technického stavu regálů, práce a vyhodnocování normových tolerancí jednotlivých parametrů.

A v neposlední řadě se způsobem vyhodnocování případných poškození regálů a stanovení stupně rizika plynoucího z konkrétního poškození. Uplatňování praktických pravidel potřebných pro správnou a bezchybnou kompletaci a montáž regálových systémů. Jak postupovat při identifikaci rizik vyplývajících z užívání skladovací techniky.

Obsah semináře:

  • základní názvosloví vážící se ke skladovací technice. Toto téma je vhodné i pro zájemce, kteří zvažují pořízení regálů.
  • legislativa a z ní plynoucí povinnosti uživatele skladovací techniky, technické normy (ČSN EN 15620, 15629, 15635, ČSN 269030) dodavatelů skladovací techniky (nařízení vlády č. 378/2001 Sb., nařízení vlády č. 101/2005 Sb., zákon č. 309/2006 Sb.)
  • identifikace rizik plynoucích z užívání a údržby regálové techniky a běžného provozu skladu
  • praktické provádění kontrol se zaměřením na možná poškození a jejich vyhodnocení v návaznosti na požadavky normy ČSN EN 15635. Povolené provozní tolerance jejich měření a vyhodnocování. Způsob zápisu kontrolního protokolu a jeho uchovávání.  

 Časový harmonogram semináře:

9.00 –  9.30 – prezence účastníků

9.30 – 10.30 – úvod, základní technické termíny, základní typy regálů, jejich navrhování

10.30 – 10.45 – přestávka s občerstvením

10.45 – 12.15 – přehled legislativy a z ní vyplývajících povinností

12.15 – 13.00 – přestávka na oběd

13.00 – 14.30 – metodika praktického provádění kontrol, zjišťování a vyhodnocování jednotlivých parametrů

14:30 – 14:45 - přestávka s občerstvením

14:45 -  15:30 -  rizika, jejich identifikace a jejich předcházení při běžném provozu skladu

15:30 – 16:00 – dotazy, diskuse.

 
 

Seznam termínů

  • 3.10.2019

Powered by iCagenda