Inovace v bozp

skbpin
Kategorie:
Konference
Datum:
13.5.2020
Místo konání:
Praha - Praha, Česko

Záměrem konference je seznámit s nastupujícími trendy při zajišťování BOZP a s podobou oboru v blízké budoucnosti. Na konferenci budou přiblíženy a v některých případech i předvedeny technologie, přístupy a řešení reagující na probíhající digitalizaci a automatizaci většiny výrobních odvětví. Cílem je prezentovat nejen tzv. "state of the art" technologie, ale i řešení, která jsou dostupnější, což ale neznamená, že by byla méně inspirativní. Část dne bude věnována také moderním přístupům k managementu bezpečnosti, které reagují na tyto změny i na další nové poznatky.

Konference je určena všem, kteří o oboru bezpečnosti a ochrany zdraví při práci přemýšlejí v souvislostech, chtějí si rozšířit profesní obzory a získat představu, kam se bude obor blízké budoucnosti ubírat, zejména:

 • střednímu a vyššímu managementu firem – zejména bezpečnostnímu, ale také výrobnímu a personálnímu,
 • osobám odborně způsobilým v prevenci rizik,
 • poradcům a dalším specialistům na BOZP,
 • auditorům systémů managementu BOZP,
 • dodavatelům výrobků a řešení,
 • výzkumníkům, badatelům, zlepšovatelům a inovátorům,
 • a každému dalšímu, koho témata konference zaujala.

Program

 • Kultura bezpečnosti a inovace v BOZP
 • ISO 45 001 - dosavadní zkušenosti
 • Smart Safety- inteligentní strojní bezpečnost
 • Využití virtuální reality při ergonomické optimalizaci pracoviště
 • Rozšířená realita bezpečně (příležitosti a hrozby jejího rozšíření v oblasti výrobních a servisních společností)
 • Čtyři inspirace k inovacím v BOZP
 • Chytré ochranné oděvy
 • Spolupráce robot - člověk
 • Rizika při čištění suchým ledem

Cena: 3 990 Kč bez DPH

Přihláška

Místo bude konání akce bude upřesněno

Mediálně podporují

 

 

 
 

Seznam termínů

 • 13.5.2020

Powered by iCagenda