Bezpečný provoz systémů pro skladování

kursy
Kategorie:
Semináře, kurzy
Datum:
5.11.2020
Místo konání:
Praha - Praha, Česko

Seminář je určen pro:

  • zájemce, kteří chtějí provádět kontroly regálů ve vlastní režii
  • provozovatele skladů a prostor, kde jsou instalovány regálové systémy
  • osoby oprávněné provádět revize skladovacích systémů
  • osoby odpovědné za bezpečnost, zejména na pracovištích, kde jsou provozovány

Co Vám seminář přinese: 

seznámíte se se základní terminologií, která se váže ke skladovací technice, s českou legislativou, která se vztahuje k užívání skladovací techniky, s platnými českými a evropskými normami v této oblasti.

Dále s metodikou praktického provádění kontroly technického stavu regálů, práce a vyhodnocování normových tolerancí jednotlivých parametrů.

A v neposlední řadě se způsobem vyhodnocování případných poškození regálů a stanovení stupně rizika plynoucího z konkrétního poškození. Uplatňování praktických pravidel potřebných pro správnou a bezchybnou kompletaci a montáž regálových systémů. Jak postupovat při identifikaci rizik vyplývajících z užívání skladovací techniky.

Obsah semináře:

  • základní názvosloví vážící se ke skladovací technice. Toto téma je vhodné i pro zájemce, kteří zvažují pořízení regálů.
  • legislativa a z ní plynoucí povinnosti uživatele skladovací techniky, technické normy (ČSN EN 15620, 15629, 15635, ČSN 269030) dodavatelů skladovací techniky (nařízení vlády č. 378/2001 Sb., nařízení vlády č. 101/2005 Sb., zákon č. 309/2006 Sb.)
  • identifikace rizik plynoucích z užívání a údržby regálové techniky a běžného provozu skladu
  • praktické provádění kontrol se zaměřením na možná poškození a jejich vyhodnocení v návaznosti na požadavky normy ČSN EN 15635. Povolené provozní tolerance jejich měření a vyhodnocování. Způsob zápisu kontrolního protokolu a jeho uchovávání.  

 

Lektor

 
 

Seznam termínů

  • 23.4.2020
  • 5.11.2020

Powered by iCagenda