Praktické aspekty prevence rizik

ZUBOZ-logo640white
Kategorie:
Semináře, kurzy
Datum:
12.3.2020
Místo konání:
Inovační centrum společnosti 3M Česko, Praha - V parku 11, 148 00 Praha 11-Chodov
Česko
Email:
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Jedná se o odbornou vzdělávací akci primárně určenou pro osoby odborně způsobilé v prevenci rizik, preventisty BOZP a ostatní specialisty působící v oblasti bezpečnosti práce, risk managementu nebo ergonomie. Rádi uvítáme ale i studenty nebo osoby, které se na budoucí kariéru bezpečnostních techniků teprve připravují.

Seminář se zaměřuje na oblast hodnocení pracovních rizik, způsoby jejich snižování a na důsledky vznikající při podceňování či neznalosti rizik v praxi. Je rozdělen do dvou bloků – dopolední blok je věnován novinkám, trendům a legislativě v BOZP; navazující odpolední blok je pak zaměřen na ryze praktická témata, na vzájemné předávání zkušeností a diskuse o otázkách správné resp. špatné praxe („lessons learnt“).

Nadcházející akce se uskuteční 12. 3. 2020 v Inovačním centru společnosti 3M Česko, V Parku 2316/12, Praha 4

Účastnický poplatek činí 2.800,- Kč bez DPH za osobu. Členové České asociace pro prevenci rizik (ČAPR) a Komory BOZP a PO České republiky mají nárok na poskytnutí slevy 25% v celkové výši 700,- Kč bez DPH.

xx

!!! Přihláška on line zde !!!

Přihláška ke stažení zde

xxPřihláška 

Přihlásit se lze také elektronickou poštou zasláním skenu vyplněné přihlášky na e‑mailovou adresu Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. anebo klasickou poštou zasláním přihlášky na korespondenční adresu ústavu Ostrovského 253/3, 150 00 Praha 5-Smíchov a to nejpozději do 5. 3. 2020!

Registrovaným účastníkům (tj. do naplnění kapacity sálu) bude následně zaslána faktura pro úhradu vložného se splatností 15 dní. Úhrada v hotovosti není možná. Odhlášení účastníka lze provést nejpozději 2 dny před konáním akce (e-mailem na adresu Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.). V případě neúčasti přihlášené osoby (bez řádného odhlášení) bude účtován storno poplatek ve výši 50% ceny. V ceně vložného je občerstvení účastníků, oběd a psací potřeby.

Účastníci obdrží certifikát prokazující absolvování programu profesního vzdělávání!

xx

Program akce pro rok 2020

08:30 – 09:00 Prezence účastníků
09:00 – 09:10 Přivítání a zahájení semináře (doc. RNDr. Mgr. Petr A. Skřehot, Ph.D. / ZÚBOZ, z.ú.)
09:10 – 10:40

Silniční a vnitropodniková doprava z hlediska BOZP

(předpisy BOZP v dopravě, MPBP pro provoz autodopravy, rizika a zakázané činnosti při provozu motorových vozidel a jízdních kol, školení řidičů referentů atd.)

(JUDr. Petr Kožmín, LL.M. / ZÚBOZ, z.ú.)

10:40 – 11:00 Coffee break
11:00 – 12:00

Odborná způsobilost k řízení motorových vozidel 

(David Berecz  / Ministerstvo spravedlnosti ČR – Probační a mediační služba)

12:00 – 12:30 Oběd
12:30 – 13:30

Nehody a úrazy vzniklé při provozu dopravních prostředků – PŘÍPADOVÉ STUDIE

  1. Sražení chodce vozidlem s právem přednosti jízdy (tj. vozidlem s modrým majákem)
  2. Srážka manipulačního vozíku Balcancar s posunovaným železničním vagonem

(Ing. Jakub Marek & Doc. RNDr. Mgr. Petr A. Skřehot, Ph.D. / ZÚBOZ, z.ú.)

13:30 – 14:15

Postupy a opatření zaměstnavatele pro řešení dopravních nehod

(JUDr. Petr Kožmín, LL.M. / ZÚBOZ, z.ú.)

14:15 – 14:30

Přestávka
14:30 – 15:15

Požadavky pro provozování podnikové železniční vlečky

(Dana Žáková / Odborové sdružení železničářů & ZÚBOZ, z.ú.)

15:15 – 16:00

Požadavky na bezpečný provoz samojízdných pracovních strojů, ke kterým smí být připojeno přípojné vozidlo (zemědělská technika, samojízdné sekačky, malotraktory a čtyřkolky) 

(Doc. RNDr. Mgr. Petr A. Skřehot, Ph.D. / ZÚBOZ, z.ú.)

16:00 Závěr a ukončení semináře
16:30 – 19:00 Kolokvium členů České asociace pro prevenci rizik
 
 

Seznam termínů

  • 12.3.2020

Powered by iCagenda