Postupy a opatření v bozp na staveništi - práce ve výškách a nad volnou hloubkou, technické konstrukce ochrany proti pádu a systémy oopp proti pádu

rovs
Kategorie:
Semináře, kurzy
Datum:
20.5.2020 - 21.5.2020
Místo konání:
online
Lektoři: Ing. Lukáš Petik
Cena kurzu: 1.500 Kč (+21% DPH), přihláška ZDE
daňový doklad obdržíte na email

Informace o kurzu

Seminář je určen především pro koordinátory BOZP na staveništích, projektanty, vedoucí pracovníky stavebních společností a stavbyvedoucí pro účely obsahu a zpracování Plánu BOZP a také pro účely zpracování pracovních a technologických postupů na staveništi v rámci průběžného vzdělávání.

Způsob konání

Kombinace on-line vzdělávání prostřednictvím video přednášek a živého vysílání s lektorem.

Časový rozvrh

Začátek samostudia video přednáškami první den od 9:00 hod., živé vysílání s lektorem druhý den od 9:00 hod.

Informace o kurzu

Postupy na staveništi řešící a specifikující jednotlivá opatření vyplývající z platných právních předpisů pro účely zpracování Plánu BOZP a zároveň pro účely zpracování pracovních a technologických postupů stavebních a montážních prací zaměřených na:

  • práce ve výškách a nad volnou hloubkou (technické konstrukce ochrany proti pádu, záchytné sítě, OOPP proti pádu a systémy ochrany proti pádu)
  • přenosné žebříky a kovové žebříky pro stavby - (požadavky novelizovaných norem ČSN 73 1901: 2011 Navrhování střech a ČSN 74 3282: 2017 Pevné kovové žebříky pro stavby)
  • lešení a dočasné stavební konstrukce (bezpečnostní požadavky novelizované ČSN 73 8101: 2018, ČSN EN 12 811: 2004, požadavky na prostorovou tuhost, ochranu proti pádu, bezpečnou montáž, odbornou prohlídku a kontroly lešení)
 
 

Seznam termínů

  • Od 20.5.2020 do 21.5.2020

Powered by iCagenda