Požární ochrana v kostce (nejen pro ozo)

alsim
Kategorie:
Semináře, kurzy
Datum:
9.6.2020
Místo konání:
Hotel Prometheus, Hudcova 367/78, Brno - Hudcova 367/78, 612 00 Brno-Medlánky
Česko

Obsah semináře

 • Poznatky z kontrol.
 • Teoretická část – zejména aktuality z PO, základní předpisy, nejčastější nedostatky při začleňování, stanovení podmínek PB, při tvorbě dokumentace PO.
 • Praktická část – zejména nácvik začlenění činnosti, stanovení PPB, ověření znalostí.
 • Dotazy, diskuze.

Proč si vybrat tento seminář

Vyberte si tento seminář, pokud:

 • Chcete získat aktuální přehled o povinnostech právnických a podnikajících fyzických osob vyplývajících z předpisů o požární ochraně.
 • Hledáte seminář s praktickými příklady nejčastějšího porušování povinností na úseku požární ochrany.
 • Se chcete zorientovat v základních právních předpisech v oblasti požární ochrany.
 • Rádi si osvěžíte a prakticky procvičíte např. začlenění činností, stanovení PPB, apod.
 • Chcete umět dokladovat plnění povinností pro případnou kontrolu nebo vznik mimořádné události.

Po absolvování semináře budete:

 • Mít zopakovány hlavní teoretické i praktické aspekty požární ochrany.
 • Mít přehled o povinnostech právnických a podnikajících fyzických osob v oblasti požární ochrany.
 • Znát, na čem závisí stanovení rozsahu povinností na úseku požární ochrany.
 • Vědět, jak tyto povinnosti úspěšně aplikovat v praxi.
 • Znát, jaký je postup při začleňování do kategorie činností.
 • Vědět, kdo a jakým způsobem může zajistit plnění povinností požadovaných předpisy o požární ochraně.
 • Mít přehled o požadované dokumentaci v oblasti požární ochrany.

Komu je seminář určen

 • Osobám odborně způsobilým v požární ochraně, technikům PO i preventistům.
 • Zástupcům všech organizací bez ohledu na provozovanou činnost.
 • Všem osobám zajišťujícím i dílčí povinnosti v oblasti požární ochrany.
 • Vedoucím zaměstnancům na všech stupních řízení.
 • Osobám odborně způsobilým k zajišťování úkolů v prevenci rizik.
 • A dalším zájemcům z řad odborné i laické veřejnosti.
 
 

Seznam termínů

 • 9.6.2020

Powered by iCagenda