Novinky v legislativě BOZP za rok 2020 a výhled na rok 2021

kursy
Kategorie:
ONLINE AKCE
Datum:
18.1.2021
Místo konání:
online
 

Obsah on-line semináře:

Novinky v legislativě oblasti BOZP za rok 2020 a výhled na rok 2021

  • zákon č. 205/2020 Sb., kterým se mění zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a zákon č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách - kategorizace práce, zacházení s chemickými látkami a směsmi, výkon státního zdravotního dozoru na úseku ochrany zdraví při práci a pracovnělékařských služeb, pracovnělékařské služby u agentur práce
  • zákon č. 285/2020 Sb., kterým se mění zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce - změny v oblasti odškodňování pracovních úrazů a nemocí z povolání
  • usnesení vlády dotýkající se problematiky pracovnělékařských prohlídek
  • zákon č. 539/2020 Sb., o některých opatřeních ke zmírnění dopadů epidemie koronaviru označovaného jako SARS-CoV-2 v oblasti prokazování plnění kvalifikačních předpokladů pro účely pracovněprávních vztahů

    ...a některé další právní předpisy

On-line semináře - vzdělávejte se kdekoliv

On-line seminář neboli webinář je způsob vzdělávání přes internet vedený lektorem v reálném čase. Zúčastnit se ho můžete kdekoliv. Stačí Vám k tomu jen počítač s internetem a sluchátka. Během školení můžete lektorovi položit dotaz prostřednictvím chatu. On-line semináře probíhají v aplikaci Adobe Connect. Link k přihlášení do virtuální místnosti Vám pošleme den před konáním semináře na e-mailovou adresu uvedenou v objednávce.

Lektor

 

18.1.2021 |  13:30 - 15:30 |  On-line | Přihlásit | 1990 

 
 

Ceny jsou uvedeny bez DPH 21 %.

Průběh a technické požadavky podrobněji popisujeme na našich stránkách.

 
 
 

Seznam termínů

  • 18.1.2021

Powered by iCagenda