Konference BOZP v roce 2022

skbozp18
Kategorie:
Konference
Datum:
22.11.2021
Místo konání:
Česko

Dotýká se vás profesně bezpečnost a ochrana zdraví při práci? Přejete si mít přehled o zásadních tématech, kterými současná BOZP v České republice žije? Zveme vás na konferenci, která otevře zásadní otázky Bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na konci roku 2021 a začátku roku 2022.

Již sedmý ročník konference - pokračování úspěšné akce z předchozích let. 

Účastníci se prostřednictvím přednášek na aktuální témata ze současné BOZP seznámí s posledním vývojem v oboru i s tím, co tento vývoj znamená pro praxi na pracovištích. Přednášet budou odborníci, kteří se jednotlivými oblastmi dlouhodobě zabývají.

Vystoupí také zástupci orgánů státního dozoru a státní správy, kteří představí problematiku BOZP z hlediska institucí utvářejících politiku státu v této oblasti. Kromě kvalitních řečníků očekáváme také mnoho zajímavých hostů v plénu. Posluchači tak budou mít možnost potkat nejen podobně zaměřené kolegy, ale také přední osobnosti BOZP v České republice.

Program

Hlavní téma:

  • nový zákon o bezpečnosti práce v souvislosti s provozem vyhrazených technických zařízení

Další témata:

  • přehled novinek v legislativě
  • legislativní aspekty home-office nejen pod vlivem uplynulého období
  • cesty k vytvoření bezpečného a zdraví neohrožujícího pracoviště
  • vybrané aktuality a zajímavosti z požární ochrany

Program budeme postupně upřesňovat.

 

Několik poznámek k výuce první pomoci

 

Home office z hlediska pracovněprávní legislativy a smluvních vztahů mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem

Motivace pracovat zdravě

Kancelářská práce z pohledu fyziologie práce

 

Dohled na pracovišti jako součást pracovnělékařských služeb

 

Novinky v legislativě a požárním dozoru

 

Vliv požárně bezpečnostních zařízení na zvládání požáru

 

Lektoři

Robert Křepinský

je osobou odborně způsobilou v prevenci rizik a osobou odborně způsobilou v oblasti PO. Bezpečnosti a ochraně zdraví při práci se profesně věnuje již téměř třicet let. Od roku 1998 působí jako svazový inspektor bezpečnosti práce – metodik – specialista v OS UNIOS. Je členem Rady vlády pro BOZP – poradního orgánu vlády ČR, předsedou Stálého výboru pro…

 

JUDr. Martin Mikyska

advokát a soudní znalec pro obor ekonomika, odvětví mzdy se zvláštní specializací náhrady za ztrátu na výdělku při úrazech a nemocech z povolání. 

Mgr. Jan Bradna

ředitel Life Support s.r.o.

ppor. Ing. Václav Volner

Od roku 1996 příslušník HZS hl. m. Prahy, kde působil mezi lety 1996 a 2001 jako řadový hasič. Poté v letech 2001 – 2009 jako velitel družstva a od roku 2009 do současnosti jako velitel čety. Během výkonu služby absolvoval VŠB – TU Ostrava, obor Požární ochrana a průmyslová bezpečnost. V rámci své praxe vykonává i činnosti spojené s výkonem odborně…

plk. Ing. Jiří Hošek

Od roku 1994 příslušník HZS hl. m. Prahy, kde působil mezi lety 1996 a 2003 jako řadový hasič. Poté v letech 2003 – 2011 jako vyšetřovatel požárů na různých velitelských úrovních a od roku 2011 do současnosti jako náměstek ředitele pro prevenci a civilní nouzovou připravenost. Během výkonu služby absolvoval VŠB – TU Ostrava, obor Požární ochrana a…

 

Mgr. Radim Pektor

Je spolumajitelem společnosti PREVENTADO s.r.o. podnikající v oblastech pracovnělékařských služeb, ergonomie, BOZP-PO a EHS softwarových řešení. Vystudoval obor ochrana veřejného zdraví na Ostravské univerzitě. Již při studiu se aktivně zajímal o fyziologii člověka a od roku 2006 pracuje v autorizované laboratoři fyziologie a ergonomie práce. Je…

Bc. Gabriela Čulíková, DiS

Je odborně způsobilou osobou v prevenci rizik a požární ochraně, akreditovaná instruktorka první pomoci a členka České resuscitační rady. Do jejího portfolia poskytovaných služeb patří také provádění dohledů pracovišť. Spolupracuje se státním i soukromým sektorem v různých oblastech podnikání. Pomáhá zaměstnavatelům i zaměstnancům zorientovat se…

Ing. arch. Šárka Daňková

certifikovaná specialistka v ergonomii, jednatelka ERGO Working Space s.r.o.

 

Termín a místo konání

 22.11.2021 |  9:00 - 16:30 |  Praha |  Adresa bude upřesněna | Přihlásit Připomenout | 3990 

 22.11.2021 |  9:00 - 16:30 |  On-line |  You Tube stream | Přihlásit Připomenout | 3990 

 

Ceny jsou uvedeny bez DPH 21 %.

 
 

Seznam termínů

  • 22.11.2021

Powered by iCagenda