Dřevozpracující průmysl

  1. Je nutné dobře poznat stroj, který byl přidělen k obsluze, pečlivě přečíst návod pro jeho obsluhu a dodržovat doporučení výrobce při  práci.
  2. Udržovat svěřená zařízení, nářadí, nástroje, pomůcky a pracoviště v pořádku a v čistotě.
  3. Neodstraňovat ze stroje bezpečnostní zařízení a při práci používat předepsané ochranné pracovní prostředky.
  4. Používat jen vhodné a neporušené nástroje se správně naostřenými řeznými částmi.
  5. Zkontrolovat správné upnutí a nastavení nástroje. Při výměně nástroje zajistit stroj proti nežádoucímu spuštění.
  6. Zpracovávat materiál až poté, co nástroj dosáhl stanovené řezné rychlosti. Nepřekračovat dovolené otáčky, posuvy ani hloubku třísky.
  7. Nebrzdit doběh pohybujícího se nástroje rukou nebo pomocí jiného předmětu.
  8. Nevzdalovat se od stroje, pokud není vypnutý a pokud se nástroj pohybuje.
  9. Používat pro obrábění materiálu většího než je pracovní stůl stroje opěrné stojánky. Pro obrábění krátkého materiálu používat přípravky s držadly.
  10. Zpracovávat pouze materiál bez kovových nebo jiných částí, které by mohly poškodit nástroj.