Pracovní úrazy

  1. zabránit riziku
  2. vyhodnocovat nevyhnutelná rizika
  3. odstraňovat rizika u zdroje
  4. zavádět technický pokrok
  5. nahrazovat rizikové méně rizikovým
  6. prevence je lepší než léčba
  7. přizpůsobovat práci jednotlivci
  8. upřednostňovat kolektivní ochranu
  9. udílet odpovídající pokyny pracovníkům
  10. kontrolovat zavedená opatření