OCENĚNÍ v oblasti BOZP

bp newOpava - Zástupcům deseti společností bylo včera v slavnostním sále historické budovy Kulturního domu Petra Bezruče v Opavě předáno osvědčení „Bezpečný podnik“. To je pro firmy potvrzením, že bezpečnost a ochranu zdraví svých zaměstnanců berou vážně a je pro ně stejně důležitá jako ekonomické ukazatele. Většina oceněných společností obhájila toto osvědčení už z minula, velká část dokonce opakovaně. Zároveň se "Bezpečným podnikem" staly i nové firmy, které se rozhodly nadstandardně chránit zdraví svých zaměstnanců při práci nad rámec legislativních požadavků.

Osvědčení Bezpečný podnik předali zástupcům 10 společností společně generální inspektor Státního úřadu inspekce práce Rudolf Hahn a státní tajemnice Ingrid Štegmannová z Ministerstva práce a sociálních věcí. Být „Bezpečným podnikem“ znamená, že společnosti mají zaveden systém řízení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, díky kterému docílily vyšší úrovně bezpečnosti práce, ale zisk tohoto ocenění především prokazuje funkčnost tohoto systému i ve skutečnosti, na jejich pracovištích. „Je zapotřebí ocenit úsilí managementu právních subjektů, které se dobrovolně zavázaly k plnění požadavků stanovených programem, a tím i k neustálému zlepšování pracovních podmínek svých zaměstnanců, i nad rámec legislativních požadavků,“ řekl k oceněným společnostem generální inspektor Státního úřadu inspekce práce Rudolf Hahn.

Osvědčení Bezpečný podnik se získává na dobu tří let, kdy po celou dobu je takto oceněná společnost pod zvýšeným dohledem inspektorů bezpečnosti práce. Pro firmy je získání takového ocenění prestižní záležitostí. V České republice se v současné době prokazuje platným osvědčením celkem 65 společností (48 tisíc zaměstnanců), které přispívají zavedením a důsledným uplatňováním systémového pojetí řízení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci ke snižování pracovní úrazovosti i nemocnosti svých zaměstnanců na minimum.

K datu 5. 6. 2023 získaly osvědčení „Bezpečný podnik“ následující firmy:

  • Akkodis CZ s.r.o.
  • BLOCK CRS a.s.
  • Erich Jaeger, s.r.o.
  • JTEKT Bearings Czech Republic s.r.o.
  • KOPOS KOLÍN a.s.
  • Pražská energetika, a.s.
  • PREdistribuce, a.s.
  • PREservisní, s.r.o.
  • Siemens Large Drives, s.r.o.
  • ŠMT a.s.

Pro Ministerstvo práce a sociálních věcí a Státní úřad inspekce práce je prosazování a realizace programu Bezpečný podnik jednou z priorit, a proto jej budou podporovat i v dalších letech.

 

Mgr. Richard Kolibač
tiskový mluvčí SÚIP