Často kladené dotazy - Doprava

Doprava

 

 

Na školení řidičů nás lektor upozorňoval na povinnost vozidel nad 3,5 t vést kontrolní knížku řidičů (tzv. kontrolbuch) i pro jízdu v ČR. Je toto opravdu nutné? V případě že ano, kdo může kontrolovat a jak by měla kniha vypadat?

Odpověď

Manžel pracoval jako řidič kamionu a nedávno náhle zemřel ve středním věku. Za příčinu smrti bylo stanoveno selhání srdce z důvodu skryté ischemické choroby. Mám však za to, že k tomu přispěl i stres z důvodu neustálých změn v harmonogramu směn, který byl zaměstnavatelem operativně měněn v důsledku poklesu zakázek kvůli pandemii. Od března do července 2020 měl řádně naplánováno celkem 87 směn, z toho však bylo 17 směn zrušeno, což představuje zhruba 20 % všech plánovaných směn. Dále mu byly v tomto období 3 směny přidány. Větší problém, než počet zrušených směn, byl chaos a nepředvídatelnost rušení směn. Manžel se o zrušení směny dozvěděl někdy jen hodinu před nástupem do práce. Velkou komplikací bylo, že, zejména v případě nočních směn, šel odpoledne spát a teprve po probuzení zjistil, že do práce nepůjde. Měl tedy naprosto narušený biorytmus, jelikož následně nemohl usnout dlouho do noci, a poté byl zase další den nevyspalý. V případě denních směn zase den před směnou musel sám zjišťovat, zda druhý den pojede nebo ne. Chtěla bych vědět, zda je takový přístup ze strany zaměstnavatele v pořádku.

Odpověď

TAGS: kamiony, stres

Jsem poradcem pro silniční dopravu a vydávám příručky pro dopravce a řidiče. Dopravci se často dotazují na problémy s pracovní dobou řidičů a přesčasy. Jde o nařízení vlády č. 589/2006 Sb. Konkrétně bychom potřebovali vědět, jak rozumět odst. 2 § 5 tohoto nařízení. Ten zní: „Délka směny může činit nejvýše 13 hodin. Délka směny zaměstnance pracujícího v noční době může činit nejvýše 10 hodin během 24 hodin po sobě jdoucích." Řidiči a dopravci v praxi při směně v denní době mnohdy prodlužují 13hodinovou směnu o další až 2 hodiny, které jim zaměstnavatel eviduje jako přesčasovou práci. Limit 15 hodin pracovní doby překročit nemohou, protože v rámci 24 hodin musí mít zaměstnanec denní odpočinek nejméně 9 hodin. To stanovuje nařízení ES č. 561/2006. Tento postup zdůvodňují jako možný, protože 24 - 9 (denní odpočinek) = 15,  tzn., že až 15 hodin mohou pracovat mezi dvěma denními odpočinky. Dotaz tedy zní: Může dopravce nařídit řidiči, který část směny vykonal v noční době, aby pracoval déle než 10 hodin? To znamená, aby například prodloužil směnu na 12 hodin s tím, že 2 hodiny nad mez povolenou nařízením vlády č. 589/2006 Sb. představují práci přesčas? Mám na mysli situaci, kdy všechny ostatní limity stanovené zákoníkem práce a nařízením vlády č. 589/2006 Sb. budou dodrženy.

Odpověď

TAGS: přesčasy

Pracuji jako řidič kamionu. Po týdenním odpočinku mám již 3 zkrácené denní doby odpočinku. Mohu před započetím další týdenní doby odpočinku ještě absolvovat směnu 15 hodin? Nebude to již 4. zkrácená doba denního odpočinku, když hned po 15hodinové směně následuje týdenní doba odpočinku?

Odpověď