Ergonomie

Vždy je nezbytná komplexní analýza k identifikaci zdravotních rizik.

Komplexní analýza zahrnuje:

 • Výrobní proces, pracovní úkoly (manipulace, monotonie, vynakládané svalové síly, polohy, prostorové parametry pracovního místa a pracoviště).
 • Statistiku pracovních úrazů, incidenci nemocí z povolání, onemocnění související s prací, pracovní neschopnost, fluktuaci.
 • Organizaci práce, systém směnnosti.
 • Režim práce a odpočinku, přesčasy, efektivní pracovní čas – jeho rozložení.Charakteristiky pracovníků (věk, pohlaví, svalová síla, fyzická zdatnost, vzdělání, zkušenosti, zácvik).
 • Ostatní rizikové faktory.

Správný postup k identifikaci zdravotních rizik:

 • Vytipovat rizika analýzou rizik.
 • Jakých míst se to bude týkat?
 • Kolika osob se to bude týkat?
 • Kolik opatření bude stát?
 • Aplikace checklistů:
  • pro identifikaci rizik
  • pro subjektivní hodnocení pracovního místa
  • pro hodnocení subjektivních obtíží
  • pro hodnocení spokojenosti se změnami
 • Plán opatření (motivace pro opatření, jasný cíl).
 • Realizace opatření.
 • Kontrola efektivity opatření.