STUDIE A ANALÝZY V BOZP

Evropská agentura pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci (EU-OSHA) je informační agenturou Evropské unie pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci. Naše práce přispívá ke strategickému rámci Evropské komise pro ochranu zdraví a bezpečnosti při práci na období 2014-2020  a dalším příslušným strategiím a programům EU. Činnost agentury se zaměřují na to, aby pracoviště v Evropě byla bezpečnější, zdravější a produktivnější, a to ve prospěch podniků, zaměstnanců i vlád. Usiluje o zlepšení pracovních podmínek a prosazuje kulturu prevence rizik.

Oficiální www stránky https://osha.europa.eu/cs

 

Hlavní činnosti:

  • Kampaně Zdravé pracoviště – dvouleté kampaně zvyšující povědomí o tématech bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) v celé Evropě;
  • Projekt on-line interaktivního hodnocení rizik (OiRA) – on-line nástroje pro hodnocení rizik pro malé a střední podniky, aby mohly hodnotit a řídit rizika na pracovišti;
  • Průzkum ESENER – tento rozsáhlý průzkum poskytující informace o řízení rizik BOZP na evropských pracovištích;
  • OSHwiki  – on-line encyklopedie, založená na spolupráci, obsahující přesné a spolehlivé informace o BOZP;
  • Projekt Prognóza – upozorňuje na nová a vznikající rizika v oblasti BOZP a zkoumá je prostřednictvím specializovaných prognostických projektů;
  • Přehledy o BOZP – přehledy o konkrétních tématech BOZP a stanovení priorit;
  • Filmy o NAPOVI – série krátkých němých filmů, které odlehčenou formou pojednávají o důležitých tématech BOZP.

 

Druhý evropský průzkum podniků na téma nových a vznikajících rizik (ESENER-2)

Přehled kampaní EU-OSHA Zdravé pracoviště

 

Kategorie: