Kategorie: PRACOVNÍ ÚRAZY
Počet stran: 3
Odkaz: OdkazKe stažení

Počet zobrazení: 268

Recenze

V této knize se v návaznosti na ustanovení Zákoníku práce č. 262/2006 Sb. v platném znění a nařízení vlády číslo 201/2010 Sb. v platném znění evidují všechny úrazy vzniklé v organizaci, včetně fyzických osob, které se s vědomím organizace zdržují na pracovišti. Na dalším listu je veden přehled všech vzniklých úrazů a za něj se vkládají jednotlivé vyplněné a očíslované listy Evidence v knize úrazů včetně uvedených opatřeních proti opakování příčin úrazu dle § 105 odstavec 2) Zákoníku práce. Jednotlivé listy Evidence v knize úrazů se doplňují dle potřeby. Povinnosti zaměstnavatele: Zaměstnavatel, u něhož k pracovnímu úrazu došlo, je povinen objasnit příčiny a okolnosti vzniku tohoto úrazu za účasti zaměstnance, pokud to zdravotní stav zaměstnance dovoluje, svědků a za účasti odborové organizace nebo zástupce pro oblast bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a bez vážných důvodů neměnit stav na místě úrazu do doby objasnění příčin a okolností vzniku úrazu.

Štítky: pracovní úrazy  
Datum vložení: