Stroje a zařízení

Úrazová rizika u lisů
 • Lisování je technologická činnost, při které dochází k velmi vážným pracovním úrazům mnohdy s trvalými následky.
 • Největší úrazové riziko u lisů představuje vlastní pracovní prostor lisovacích nástrojů, resp. jejich volně přístupná tlačná a střižná místa.
 • U obsluhujících jsou nejvíce ohroženy jejich ruce při zakládání nebo vyjímání polotovarů a výlisků v lisovacích nástrojích.
 • Závažná rizika vznikají při prasknutí a odletu materiálu nebo lisovacích nástrojů v důsledku křehkosti materiálu a špatného vedení pohyblivé části nástroje proti části pevné.
Úrazová rizika u nůžek
 • Úrazová rizika vznikají nejčastěji u strojních, resp. hydraulických tabulových nůžek při dělení plechového materiálu.
 • Nejvíce úrazů vzniká při ruční manipulaci s tabulemi plechu, při jejich nakládání na stůl, ustavování na dorazy nebo na rysku apod., pořezáním rukou o ostré hrany rohů a otřepů.
 • Závažné úrazy vznikají při ponechání rukou pod patkami přidržovačů nebo pod nožem, nejsou-li použita správná ochranná zařízení.
 • Rovněž na zadní straně nůžek mohou vzniknout závažné úrazy při zakázaném odebírání nastříhaných polotovarů nebo odpadu za chodu nůžek.
 Úrazová rizika u kovacích strojů
 • Nejčastější zraněnou částí těla kovářů jsou ruce a nohy, které jsou vystaveny hlavnímu riziku udeření, přiražení, popálení atd. vznikajícímu rázovou prací kovacích strojů při zpracovávání žhavého materiálu.
 • Časté zranění kovářů (těla, obličeje aj. částí těla) způsobuje odlet žhavých částí kovaného materiálu (okuje) nebo zápustek v důsledku rázové práce na stroji.
 • V důsledku nežádoucího dotyku nebo odletem žhavých částí výkovků dochází rovněž velmi často ke zbytečným úrazům popálením.
 • K možnosti vážných zranění dochází při tzv. zatloukání nebo vytloukání zápustkových klínů pomocí beranidla nebo kladiva.
 • Ojediněle dochází k vážným, až smrtelným úrazům při provádění zakázaných pracovních postupů. Jde především o tzv. zakázané vytloukání „zamrzlých“ výkovků v horní části zápustky úderem na tvrdou podložku.
 Úrazová rizika u rovnaček a zakružovaček
 • Nejčastější riziko úrazu u těchto strojů vzniká mezi sbíhavými místy pracovních válců, zachycením a vtažením ruky obsluhy. Toto riziko je zvyšováno nutným použitím osobních ochranných pracovních prostředků (rukavic, dlaňovic) k ruční manipulaci s tvářeným materiálem.
 • Další zdroj častých úrazů je nepoužití osobních ochranných pracovních prostředků při práci na strojích a při manipulaci s materiálem.

Přehled ochranných zařízení používaných u tvářecích strojů 

 • Nejbezpečnější způsob ochrany rukou obsluhy je používání “bezpečného lisovacího nástroje”.  Jedná se o lisovací nástroje, které svým provedením vylučují možnost vsunutí prstů rukou do nebezpečných míst.
 • Lisovací nástroje, které nezaručují bezpečnost obsluhy v plném rozsahu, musí být označeny jako nebezpečné písmenem “N” a smí být používány jen na lisech s ochranným zařízením.
 • Nejčastěji používaný systém ochrany rukou obsluhy je dvouruční ochranné spouštění tlačítkové nebo pákové.
 • Pevné nebo pohyblivé ochranné kryty nebezpečných pohyblivých částí tvářecích strojů nebo pohyblivých částí lisovacích nástrojů.
 • Bezdotykové ochranné systémy.Nejpoužívanější je světelná ochranná clona. Používají se především u moderních typů tvářecích strojů.
 • Odsunovače a odtahovače prstů, rukou a těla. Speciální zařízení především u starších typů lisů, dnes již poměrně málo používané.
 • Nášlápné dlaždice nebo podlahy. Jsou málo používané.