Rizika a nebezpečí

Hodnocení rizik pomůže s nalezením správné a přiměřené ochrany zdraví zaměstnance při provádění činností osamoceně. U prací, které zahrnují činnosti s vysokým rizikem, je přítomnost další osoby vhodným preventivním nástrojem proti poškození zdraví zaměstnance.

question blueZpůsob hodnocení rizik s praktickým příkladem (pro pochopení principu bylo vybráno jednoduché nebezpečí hrozící v administrativní budově):

 

 • Jaké nebezpečí hrozí?
  • uklouznutí a zakopnutí
 • Kdo může být tímto nebezpečím zraněn a jak?
  • zaměstnanci a návštěvy mohou být zraněni při zakopnutí o předměty nebo při uklouznutí na znečištěné podlaze
 • Jaká jsou v současnosti přijatá opatření pro eliminaci nebo minimalizaci případného poškození zdraví?
  • je prováděn úklid; všechny prostory jsou dostatečně osvětleny včetně schodišť, bez pohyblivých přívodů;
  • zaměstnanci udržují pracoviště uklizené, nenechávají materiál na komunikacích okamžitě ukládáno na příslušná místa; každý den je v nočních hodinách prováděn úklid
 • Je zapotřebí provést ještě něco ke zvýšení úrovně řízení rizika?
  • provádění důkladnějšího úklidu v místnosti pro jídlo a oddech, například při znečištění podlahy
 • Kdo provede?
  • všichni zaměstnanci, příslušný vedoucí kontroluje
 • Do kdy bude provedeno?
  • datum do kdy, má být provedeno
 • Provedeno?
  • datum kdy, bylo provedeno

info yellowChceme-li si blíže upřesnit, kdo vlastně může být osamoceně pracujícím zaměstnancem, může použít následující zjednodušenou definici: je to zaměstnanec bez přímého nebo blízkého dohledu, bez kontaktu s ostatními zaměstnanci a to po delší dobu.

S osamoceně pracujícími zaměstnanci se setkáme při provádění prací:

 • v zemědělství a lesnictví,
 • ve stavebnictví,
 • v poštovních službách (poštovní doručovatelé),
 • v rámci údržby, oprav a servisu,
 • v dopravě (řidiči),
 • při ostraze objektů, areálu a majetku,
 • v úklidových službách, atd.

Prevence rizik u osamoceně pracujících zaměstnanců

question blueJak vlastně stanovíme rizika u osamoceně pracujících zaměstnanců?

 

 •  zjistěte přesně, co musí zaměstnanci dělat k provedení stanoveného úkolu,
 • hovořte se zaměstnanci (jsou cenným zdrojem informací),
 • posuďte, zda práce a pracoviště představuje zvláštní nebezpečí.

Požadavky na fyzickou osobu:

 • Je osoba zdravotně způsobilá a vhodná pro výkon práce osamoceně?
 • Nemá tato osoba nějaké zdravotní omezení?

vykricnik orangePočítejte s běžnými činnostmi i předvídatelnými mimořádnými události, které kladou zvýšené fyzické i mentální požadavky na zaměstnance.

 

Požadavky na školení:

 • osamoceně pracující zaměstnanci musí být dostatečně zkušení a plně rozumět nebezpečím a přijatým opatřením,
 • znát své limity a omezení při práci (co může a nemůže být provedeno osamoceně),
 • umět si poradit s neobvyklými nebo s nečekanými situacemi (vědět za jakých podmínek přestat v provádění
 • prací a vyhledat pomoc).

Požadavky na dohled:

 • i když nemohou být zaměstnanci stále pod jejich dohledem, mají stále zaměstnavatelé povinnost zajistit jejich zdraví.

Četnost kontrol osamoceně pracujícího zaměstnance záleží na:

 • typu činnosti,
 • velikosti rizika,
 • zkušenosti a způsobilosti zaměstnance (nový zaměstnanec),
 • schopnosti identifikovat a umět si poradit (nové situace).

Způsoby monitorování zaměstnance:

 • periodické kontroly na pracovišti,
 • monitorovací a komunikační prostředky,
 • kontrola návratu po provedení práce a další.

Příprava na mimořádné události:

 • co se stane, v případě úrazu, nemoci, požáru (schopen adekvátně reagovat),
 • poskytnuty informace o postupech v případě mimořádných situací a o nebezpečných prostorech na pracovišti,
 • vytvořeny postupy, zaměstnanci školeni,
 • přístup k prostředkům první pomoci (mobilní zaměstnanci sebou), v některých případech může hodnocení rizik
 • identifikovat, že zaměstnanec potřebuje školení v první pomoci.

Při hodnocení rizik zvážit:

 • Představuje pracoviště zvláštní riziko pro osaměle pracujícího zaměstnance?
 • Je bezpečný vstup a výstup z pracoviště mimo běžnou pracovní dobu?
 • Používá se zařízení, které je možné obsluhovat jen jednou osobou?
 • Jsou používány látky, které můžou zaměstnance vystavit zvýšenému nebezpečí?
 • Musí zaměstnanci zvedat příliš těžká břemena? atd.

 

vykricnik orangeZaměstnanci pracující osamoceně se nemohou zeptat o radu. Musí být zkušení a rozumět rizikům.

 

VALA, Jiří. Hodnocení rizik u osamoceně pracujícího zaměstnance. Bezpečnost a hygiena práce, 2016, č. 2.