PREVENCE RIZIK

Webová stránka IDRIS, která je zaměřena na identifikaci a hodnocení rizik v mikropodnicích a malých podnicích, vznikla v rámci řešeného výzkumného úkolu Vývoj aplikace pro analýzu a hodnocení rizik BOZP včetně tvorby nástrojů pro jednotlivé profese.

Mikropodniky a malé podniky tvoří téměř 99 % podniků v Evropské unii a zaměstnávají téměř 50 % pracovníků v EU. Webová stránka odpoví např. na tyto otázky:

  • Co se rozumí pod pojmem hodnocení rizik?
  • Jakým způsobem se hodnocení rizik provádí?
  • Je zaměstnavatel povinen vést dokumentaci?
  • Co má obsahovat záznam v dokumentaci?
  • Jaké jsou nejčastější chyby při hodnocení rizik?

Rubrika Hodnocení rizik nabízí články na téma nebezpečí a rizika na pracovišti, hodnocení a řízení rizik na pracovišti a dokumentace hodnocení rizik.

hodnocení rizik

V rubrice Propagační materiály jsou k dispozici letáky, brožury, příručky, videa a prezentace, se kterými lze jednoduchým a srozumitelných způsobem oslovit mikropodniky a malé podniky a motivovat je k provádění hodnocení rizik. Všechny materiály jsou ke stažení zdarma

propagační materiály

Aplikace, která byla v rámci výzkumného úkolu vyvinuta, je monitorovací nástroj pro plnění povinností BOZP a PO s možným povinným zasíláním vyplněných nástrojů. Je možné propojení jednotlivých nástrojů s výstupem do jednoho rozhraní pro celkové řízení rizik. Úkoly lze přidávat samostatně bez vazby na nástroj i jednotlivé riziko a zajistit jejich přidělení jakékoliv osobě e-mailovou notifikací, která obsahuje popis, termín, popř. náklady.

Webová aplikace Identifikace a hodnocení rizik pro malé podniky je dostupná na adrese https://hodnocenirizik.cz/.