Často kladené dotazy - Inspekce práce

Inspekce práce

Může inspektor oblastního inspektorátu práce požadovat na zaměstnavateli předložení výsledků o zdravotní prohlídce zaměstnance? V zákonu č. 251/2005 Sb., o inspekci práce, ve znění pozdějších předpisů, jsem takové právo nenalezl. Podle mne výsledek zdravotní prohlídky patří do ochrany osobních údajů a inspektorovi by mělo postačovat sdělení zaměstnavatele, že konkrétní zaměstnanec je zdravotně způsobilý pro konkrétní druh práce. Pokud ale takové právo inspektor má, napište, prosím, kde to je uvedeno. 

Odpověď

V naší firmě proběhla neohlášená kontrola z úřadu práce. Kontroloři vstoupili do výrobních prostor firmy, kde je zvýšené riziko úrazu, a kontrolovali doklady zaměstnanců, kteří pracovali.

Na opakované výzvy, aby opustili toto rizikové pracoviště, nebrali ohled, čímž došlo ke zvýšenému riziku úrazu zaměstnanců, ale i samotných kontrolorů. Jaký je v tomto případě správný postup?

Odpověď