Kategorie:

Padělané doklady, které z pěti občanů Moldavské republiky „udělaly“ Rumuny a další porušení zákona odhalili inspektoři koncem srpna při kontrolách přímo na pracovištích. Celkem 76 lidí převážně z Ukrajiny je teď podezřelých z porušení zákona o pobytu cizinců na území České republiky a porušení zákona o zaměstnanosti.

Kategorie:

Mezi významné úkoly kontrolní činnosti Státního úřadu inspekce práce patří kontrola dodržování předpisů na úseku pracovní doby v autodopravě. Podrobná úprava pracovní doby zaměstnanců v autodopravě s vozidly o celkové hmotnosti nad 3,5 tuny vychází ze specifických požadavků na profesi řidičů z pohledu bezpečnosti těchto zaměstnanců za volantem a ostatních účastníků silničního provozu.

Kategorie:

Státní úřad inspekce práce a oblastní inspektoráty práce na úseku inspekce bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (dále jen BOZP) kontrolují dodržování povinností vyplývajících z právních předpisů k zajištění bezpečnosti práce a právních předpisů k zajištění bezpečnosti provozu technických zařízení se zvýšenou mírou ohrožení života a zdraví a právních předpisů o bezpečnosti provozu vyhrazených technických zařízení, ve smyslu zákona o inspekci práce. Úsek inspekce BOZP je personálně rozdělen na inspektory BOZP a inspektory vyhrazených technických zařízení (dále jen VTZ). Tato struktura je kopírována i na oblastních inspektorátech. V současné době kontrolní činnost pro oblast BOZP vykonává 89 inspektorů a oblast VTZ 93 inspektorů.

Kategorie:
V roce 2018 provedou orgány inspekce práce v oblasti BOZP a VTZ nejméně 10 tisíc kontrol s následujícím zaměřením: kontroly bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v odvětví stavebnictví, zemědělství, dopravy, ve zpracovatelském průmyslu, se zvláštním důrazem na průmysl dřevozpracující, a v terciární sféře: