Poznatky z kontrol

Padělané doklady, které z pěti občanů Moldavské republiky „udělaly“ Rumuny a další porušení zákona odhalili inspektoři koncem srpna při kontrolách přímo na pracovištích. Celkem 76 lidí převážně z Ukrajiny je teď podezřelých z porušení zákona o pobytu cizinců na území České republiky a porušení zákona o zaměstnanosti.

Sankce zřejmě čekají i zaměstnavatele. V některých případech bude totiž jejich role zřejmě vyhodnocena jako zastřené zprostředkování zaměstnání.

Kontrolní akce Státního úřadu inspekce práce ve spolupráci s cizineckou policií zaměřené na odhalování nelegálního zaměstnávání českých občanů i cizinců proběhly ve všech krajích mezi 27. 8. 2018 a 31. 8. 2018.

Do terénu vyrazilo 75 inspektorů, kteří zkontrolovali více než 600 osob, z nichž bylo 294 cizinců. Jednalo se zejména o zaměstnance z Ukrajiny, ale také z Maďarska, Rumunska, Moldavské republiky, Kyrgyzstánu, Indie, Gruzie, Bosny a Hercegoviny, Černé Hory a dalších států.

Definitivní výsledky však budou jasné až po úplném dokončení všech kontrolních akcí. Ty byly dosud zahájeny u bezmála 60 subjektů. Vzhledem k tomu, že se na kontrolovaných pracovištích pohybovali také zaměstnanci dodavatelských a subdodavatelských společností, počet zahájených kontrol se bude ještě zvyšovat. Podobné akce budou pokračovat i v následujících měsících.

Tab. Kontroly v jednotlivých krajích

Místně příslušný inspektorát

Pracoviště

Obor činnosti

Termín

Oblastní inspektorát práce pro hlavní město Prahu, se sídlem v Praze

hlavní město Praha

Stavebnictví

30. 8. 2018

Oblastní inspektorát práce pro Středočeský kraj se sídlem v Praze

Středočeský kraj, Benátky nad Jizerou

Shromažďování a sběr odpadů

28. 8. 2018

Oblastní inspektorát práce pro Jihočeský kraj a Vysočinu se sídlem v Českých Budějovicích

Jihočeský kraj, Planá nad Lužnicí

Výroba dílů, příslušenství pro motor. vozidla, jejich motory

28. 8. 2018

Oblastní inspektorát práce pro Plzeňský kraj a Karlovarský kraj se sídlem v Plzni

Plzeňský kraj, 

Horní Lukavice

Výroba betonových prefabrikátů

30. 8. 2018

Oblastní inspektorát práce pro Ústecký kraj a Liberecký kraj se sídlem v Ústí nad Labem

Ústecký kraj,

Štětí

Stavebnictví

27. 8. 2018

Oblastní inspektorát práce pro Královehradecký kraj a Pardubický kraj se sídlem v Hradci Králové

Královehradecký kraj,

Nový Bydžov

Strojírenství

30. 8. 2018

Oblastní inspektorát práce pro Jihomoravský kraj a Zlínský kraj se sídlem v Brně

Jihomoravský kraj, Brno

Strojírenství

30. 8. 2018

Oblastní inspektorát práce pro Moravskoslezský kraj a Olomoucký kraj se sídlem v Ostravě

Olomoucký kraj, Olomouc

Skladování

30. 8. 2018

 

Tiskové oddělení MPSV