Nadcházející události

Bylo nalezeno 116 nadcházejících událostí - Stránka 1 / 24

14
04
2024

Nebezpečné chemické látky a předcházení haváriím s přítomností těchto látek

Místo konání:: Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i., Jeruzalémská 1283/9, 110 00 Praha 1 – Nové Město
Informace o kurzu  DISTANČNÍ NADSTAVBOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ – SPECIALISTA BEZPEČNOSTI PRÁCE DNV zahrnuje 4 tematické celky. Absolvováním všech čtyř tematických celků získá úspěšný frekventant osvědčení „Specialista bezpečnosti práce“. On-line přihláška Přihlášky přijímáme do 15. 2. 2024
14
04
2024

Kurz Osoba odborně způsobilá na úseku požární ochrany

Místo konání:: přednášková místnost, 2. patro | online
Odbornou způsobilost ověřuje na území celé ČR pouze jedna komise (jmenovaná Ministerstvem vnitra). Zkouška proběhne v prostorách SOŠ PO a VOŠ PO ve Frýdku-Místku. Po úspěšně vykonané zkoušce odevzdá uchazeč o zkoušku kolkovou známku v hodnotě 1 000 Kč předsedovi zkušební komise. Průběh zkoušky Studijní materiály, otázky k testu
15
04
2024

Intenzivní dvoudenní přípravný kurz PREVENCE RIZIK

Místo konání:: Hotel Horal, Radhošťská 1691, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm
Informace o kurzu Dvoudenní vzdělávací kurz týkající se odborné způsobilosti fyzických osob k zajišťování úkolů v prevenci rizik v oblasti BOZP podle zákona č. 309/2006 Sb., ve znění pozdějších
15
04
2024

Technik PO

Místo konání:: Pobočka ROVS s.r.o. Ostrava, Seminární centrum Akademie Ostrava (ZFP group a.s.) Hrušovská 16, 702 00 Ostrava - Přívoz
Informace o kurzu Odborný garant: Josef Martinek, tel: 541 230 013, mobil: 603 267 939, zodpoví odborné dotazy. Nabízíme Vám získání odborné způsobilosti v oboru PO podle ustanovení zákona ČNR č. 133/1985 Sb., o požární
15
04
2024

Právní odpovědnost zaměstnavatele v oblasti BOZP

Místo konání:: online
Zaměstnavatel je povinen zajistit bezpečnost a ochranu zdraví zaměstnanců při práci s ohledem na rizika možného ohrožení jejich života a zdraví. Na zaměstnavatele tak doléhá celá řada povinností, vyplývající nejen z pracovněprávní odpovědnosti ale také z odpovědnosti trestněprávní, správněprávní i občanskoprávní. Cílem webináře bude na tyto odpovědnosti

Powered by iCagenda