KALENDÁŘ AKCÍ

Nadcházející události

Bylo nalezeno 27 nadcházejících událostí - Stránka 1 / 6

10
09
2020
Semináře, kurzy

Praktické ukázky výstupů revizních techniků vtz

Místo konání:: Praha  |  Město:: Praha, Česko
Podstatou tohoto semináře je ukázat praktické výstupy revizních techniků dle platných právních předpisů. Cílem pak je, aby účastníci semináře věděli co od revizních techniků mají
17
09
2020
Semináře, kurzy

Preventista bozp

Místo konání:: Inovační centrum společnosti 3M Česko, Praha
Znalecký ústav bezpečnosti a ochrany zdraví, z.ú. pořádá jednodenní intenzivní kurz, který je určen pro vedoucí zaměstnance firem, nebo zaměstnance pověřených plněním úkolů na úseku
17
09
2020
Semináře, kurzy

Ochrana zdraví a hygiena práce

Místo konání:: Výzkumný ústav bezpečnosti práce, Praha
DISTANČNÍ NADSTAVBOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ – SPECIALISTA BEZPEČNOSTI PRÁCE DNV zahrnuje 4 tematické celky. Absolvováním všech čtyř tematických celků získá úspěšný frekventant osvědčení „Specialista bezpečnosti práce“. 17. 9. 2020 – 10. 12. 2020 On-line přihláškaPřihlášky přijímáme do 17. 8. 2020 nebo do vyčerpání kapacity výukového sálu,
22
09
2020
Semináře, kurzy

Přípravný kurz pro získání odborné způsobilosti k zajišťování úkolů v prevenci rizik v oblasti bozp

Místo konání:: VÚBP
Kurz je určen pro zájemce, kteří chtějí získat potřebné znalosti pro zajišťování úkolů v prevenci rizik v oblasti BOZP v souladu se zák. č. 309/2006 Sb. ve znění
24
09
2020
Semináře, kurzy

Nutná provozní dokumentace k technickým zařízením - třídenní

Místo konání:: Praha  |  Město:: Praha, Česko
Seminář je určen pro: technický, bezpečnostní a výrobní management firem,  technické pracovníky firem provozujících výrobní zařízení, osoby odborně způsobilé v prevenci rizik (zaměřené na výrobní provozy),  manažery jakosti a manažery systému bezpečnosti, dodavatele řešení modernizace výrobních zařízení. Seminář se

Powered by iCagenda