Konference kvality 2019

kursy
Kategorie:
Konference
Datum:
31.10.2019
Místo konání:
Grandior Hotel Prague - Na Poříčí 1052/42, Florenc
110 00 Praha 1-Florenc-Praha 1, Česko

qmZveme Vás již na třetí ročník úspěšné konference kvality. Konference se zaměří na nové normy a na zkušenosti s nimi. A to především na normu ČSN EN ISO 45001, kde bude předveden ucelený přehled nových požadavků a komentovány zkušenosti z dosavadních způsobů realizace přechodu na požadavky této normy, dále pak příklady nepochopení „staro-nových“ požadavků. 

 

Odborná garantka a moderátorka: Ing. Monika Becková

Zveme Vás již na třetí ročník úspěšné konference kvality. Konference se zaměří na nové normy a na zkušenosti s nimi. A to především na normu ČSN EN ISO 45001, kde bude předveden ucelený přehled nových požadavků a komentovány zkušenosti z dosavadních způsobů realizace přechodu na požadavky této normy, dále pak příklady nepochopení „staro-nových“ požadavků. Dalším neméně důležitým tématem konference bude také velice významná norma ČSN ISO 19011. Kde pak budou vysvětleny principy, metody auditování, upřesněna kvalifikace interního auditora dle nových požadavků a ukázány příklady záznamů z provedených interních auditů. Na konferenci nebudou samozřejmě chybět ani novinky a očekávané změny v normách společně s vlivem legislativy na SMJ.

Jak přistupovat k posuzování rizik strojů bude řešit jedno samostatné téma, ve kterém lektor shrne základní požadavky, legislativu pro posuzování rizik a upozorní na nejčastější chyby výrobců, dovozců a distributorů strojních zařízení.

Další vstup konference bude věnován nástrojům a metodám k podpoře řízení celoživotního cyklu výrobku. Zde bude předvedena vizualizace technologických procesů (s příkladem – návaznost na mapu procesů v systému managementu kvality).

Konference je určena pro manažery kvality, technický management, interní auditory, externí poradce v systémech managementu a pro ty, kteří se zabývají systémy managementu ve firmě.

Jednotlivá témata Vám představí zkušení lektoři z řad auditorů, inspektorů, manažerů kvality a odborných asistentů z vysokých škol. Lektoři budou připraveni na dotazy účastníků konference.

Program

Norma ČSN EN ISO 45001
Ing. Monika Becková

 • Zkušenosti z dosavadních způsobů realizace přechodu na požadavky nové normy
 • Příklady nepochopení „staro-nových“ požadavků
 • Souhrnný přehled požadavků na systém managementu BOZP se zaměřením na jejich implementaci

Norma ČSN EN ISO 19011
Ing. Monika Becková

 • Příklady a techniky auditování vybraných prvků normy ISO 9001/ISO 14001/ISO 45001 s využitím návodu ve směrnici ISO 19011:2018
 • Příklady záznamů z provedených interních auditů
 • Požadavky k certifikaci

Přístup k posuzování rizik strojů
Ing. Zdeněk Šenovský

 • Seznam základních požadavků
 • Legislativa pro posuzování rizik
 • Nejčastější chyby výrobců, dovozců a distributorů strojních zařízení a jejich důsledky

Životní cyklus výrobku a jeho význam
Ing. Miroslav Žilka Ph.D.

 • Nástroje a metody k podpoře řízení celoživotního cyklu výrobku
 • Vizualizace technologických procesů (příklad – návaznost na mapu procesů v systému managementu kvality)

Novinky v normách a vliv legislativy na SMJ
Ing. Monika Becková

Pozn.: Témata budou průběžně aktualizována.

 
 

Seznam termínů

 • 31.10.2019

Powered by iCagenda