Odbornou způsobilost ověřuje na území celé ČR pouze jedna komise (jmenovaná Ministerstvem vnitra). Zkouška proběhne v prostorách SOŠ PO a VOŠ PO ve Frýdku-Místku. Po úspěšně vykonané zkoušce odevzdá uchazeč o zkoušku kolkovou známku v hodnotě 1 000 Kč předsedovi zkušební komise.

Průběh zkoušky

Studijní materiály, otázky k testu

Administrátorka kurzu:

Mgr. Taťána Králová, Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

  • 5. 4. – 14. 6. 2024
    On-line přihláška
    Přihlášky přijímáme do 20. 3. 2024 nebo do vyčerpání kapacity sálu.

Cena: 16 500 Kč + 21 % DPH (19 965 Kč včetně DPH)

Místo konání: Prezenčně na adrese Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i., Jeruzalémská 1283/9, Praha 1, nebo on-line.

Rozsah: 13 přednášek dle časového harmonogramu + 1 opakování od 9.00 do 15.00 hodin.

Přednášky kurzu „Odborně způsobilá osoba na úseku požární ochrany“ zajišťují odborně fundovaní lektoři, specialisté v oblasti požární ochrany.

Osnova a časový plán jednotlivých přednášek:

Změna termínu vyhrazena!

Č.Název přednáškyDatum
1. Úvod do požární bezpečnosti staveb (témata 28, 29, 30, 31, 58, 60, 61) 5.4.2024
2. Zásobování požární vodou.
Požární bezpečnost technických a technologických zařízení (téma 23)
12.4.2024
3. Právní předpisy v PO – zákon o PO (téma 1, 2, 3, 4, 5, 6) 19.4.2024
4. Dokumentace PO (téma 8, 9, 10, 11, 12, 13) 26.4.2024
5. Požární bezpečnost staveb I. (témata 32, 33, 39, 40, 62, 63) 3.5.2024
6. Chemie v PO (témata 37, 44, 45, 47, 50) 10.5.2024
7. Výkon státního požárního dozoru (téma 14, 15, 16, 17, 18, 19) 17.5.2024
8. Požární bezpečnost staveb II. (témata 59, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70) 24.5.2024
9. Požárně bezpečnostní zařízení (téma 20, 21, 22, 24, 25, 26) 30.5.2024
10. Chemické látky a směsi, prevence havárií (témata 48, 49, 51, 52, 54, 55) 31.5.2024
11. PBZ, Věcné prostředky PO, Posuzování PN (téma 27, 38, 41, 43, 53, 57) 6.6.2024
12. Posuzování požárního nebezpečí – procvičování, opakování TO zákona o PO a vyhlášky o požární prevenci 7.6.2024
13. Dokumentace zdolávání požárů (témata 7, 42, 46, 56)
Svařování elektrických zařízení (témata 34, 35, 36)
13.6.2024
  Opakování 14.6.2024
  Zkouška odborné způsobilosti
Frýdek-Místek
20.6.2024
Č.Název přednáškyDatum
1. Úvod do požární bezpečnosti staveb (témata 28, 29, 30, 31, 58, 60, 61) 11.1.2024
2. Zásobování požární vodou.
Požární bezpečnost technických a technologických zařízení (téma 23)
12.1.2024
3. Právní předpisy v PO – zákon o PO (téma 1, 2, 3, 4, 5, 6) 16.1.2024
4. Dokumentace PO (téma 8, 9, 10, 11, 12, 13) 18.1.2024
5. Požární bezpečnost staveb I. (témata 32, 33, 39, 40, 62, 63) 19.1.2024
6. Chemie v PO (témata 37, 44, 45, 47, 50) 26.1.2024
7. Výkon státního požárního dozoru (téma 14, 15, 16, 17, 18, 19) 9.2.2024
8. Požární bezpečnost staveb II. (témata 59, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70) 12.2.2024
9. Požárně bezpečnostní zařízení (téma 20, 21, 22, 24, 25, 26) 23.2.2024
10. Chemické látky a směsi, prevence havárií (témata 48, 49, 51, 52, 54, 55) 1.3.2024
11. PBZ, Věcné prostředky PO, Posuzování PN (téma 27, 38, 41, 43, 53, 57) 8.3.2024
12. Posuzování požárního nebezpečí – procvičování, opakování TO zákona o PO a vyhlášky o požární prevenci 15.3.2024
13. Dokumentace zdolávání požárů (témata 7, 42, 46, 56)
Svařování elektrických zařízení (témata 34, 35, 36)
22.3.2024
  Opakování 28.3.2024
  Zkouška odborné způsobilosti
Frýdek-Místek
16.4.2024
Závazná přihláška - Požární ochrana

https://vubp.cz/kurzy-a-zkousky/pozarni-ochrana/ 


Závazná přihláška - Požární ochrana

Účastník kurzu vyplněním přihlášky dává souhlas se shromažďováním, uchováním a zpracováním osobních údajů obsažených v tomto formuláři v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), které nabývá účinnosti dne 25. května 2018.

Účel získávání těchto osobních údajů je vytvoření seznamu účastníků, prezenční listiny, jmenovky, fakturace, následně oslovení s pozvánkou na další akce, kurzy, přednášky, semináře apod.

Tyto osobní údaje budou uloženy po dobu potřebnou pro vypořádání povinností vyplývajících z pořádání předmětné akce, kurzu, přednášky, semináře, údaje získané pro účely zasílání pozvánek pak do doby odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů.
Účastník semináře má právo:

Po odeslání přihlášky Vám přijde na uvedenou e-mailovou adresu potvrzení s přehledem vyplněných údajů. O zařazení do kurzu Vás informuje administrátorka kurzu.

Pole, která je nutné vyplnit, jsou označena *.