Periodická zkouška z odborné způsobilosti k zajišťování úkolů v prevenci rizik v oblasti BOZP

zkouska_podzim
Kategorie:
Zkoušky
Datum:
15.11.2022
Místo konání:
přednášková místnost, 2. patro - Jeruzalémská 9, 110 00 Praha 1-Nové Město
Česko
Telefon:
Email:
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
?Držitel akreditace (organizátor periodické zkoušky):
Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i., Jeruzalémská 1283/9, 110 00 Praha 1
?Odborný garant periodické zkoušky:
JUDr. Václav Brabec
?Administrátorka periodické zkoušky:
Tereza Štanglerová
Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1
e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
tel.: 221 015 891
V případě dotazů nás výhradně kontaktujte přes výše uvedený e-mail.
A. TERMÍNY PERIODICKÝCH ZKOUŠEK
23. 9. 2022
18. 10. 2022
15. 11. 2022
16. 11. 2022
7. 12. 2022
Další termíny budou vyhlášeny v prosinci 2022.
B. CENA ZA PERIODICKOU ZKOUŠKU
5 000 Kč + 21 % DPH (6 050 Kč s DPH)
Úhrada se provádí bezhotovostně na základě vystavené faktury.
C. CENA ZA OPRAVNOU PERIODICKOU ZKOUŠKU
písemná část 3 000 Kč + 21 % DPH. (3 630 Kč s DPH)
ústní část 2 000 Kč + 21 % DPH. (2 420 Kč s DPH)
Úhrada se provádí bezhotovostně na základě vystavené faktury.
D. PŘEDPOKLADY K ODBORNÉ ZPŮSOBILOSTI FYZICKÉ OSOBY
Zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů.
§ 10
Předpokladem odborné způsobilosti fyzické osoby k zajišťování úkolů v prevenci rizik je:
a) alespoň střední vzdělání s maturitní zkouškou,
b) odborná praxe v délce alespoň 3 let, jestliže fyzická osoba získala vzdělání uvedené v písmenu a), nebo v délce alespoň 1 roku, jestliže fyzická osoba získala vysokoškolské vzdělání v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci; za odbornou praxi se považuje doba činnosti vykonávané v oboru, ve kterém fyzická osoba zajišťuje úkoly v prevenci rizik nebo vykonává činnost v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci,
c) osvědčení o úspěšně vykonané zkoušce z odborné způsobilosti nebo periodické zkoušce z odborné způsobilosti (dále jen „periodická zkouška“) a
d) osvědčení o odborné způsobilosti k výkonu hornické činnosti nebo činnosti prováděné hornickým způsobem, bude-li zajišťovat úkoly v prevenci rizik při hornické činnosti nebo činnosti prováděné hornickým způsobem.
E. PŘIHLÁŠENÍ K PERIODICKÉ ZKOUŠCE
„Přihláška k periodické zkoušce“ – vyplněná přihláška na předepsaném formuláři – originál.
Doklad o nejvyšším ukončeném vzdělání – (maturitní vysvědčení, vysokoškolský diplom) – kopie.
Potvrzení o délce odborné praxe v BOZP – kopie:
v délce alespoň 3 let v případě získání středního vzdělání s maturitní zkouškou,
v délce alespoň 1 roku jestliže fyzická osoba získala vysokoškolské vzdělání v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. (To je podle stanoviska MPSV vzdělání v rámci akreditovaného vysokoškolského studijního programu, jehož hlavní obsahovou náplní je bezpečnost a ochrana zdraví při práci). Studijní programy, které se problematikou bezpečnosti a ochrany zdraví při práci zabývají pouze okrajově a u kterých není bezpečnost a ochrana zdraví při práci jejich hlavní obsahovou náplní nemohou být držitelem akreditace při posuzování předpokladů vzdělání pro odbornou způsobilost v prevenci rizik uznány jako vysokoškolské vzdělání v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.
Osvědčení o úspěšně vykonané zkoušce nebo periodické zkoušce z odborné způsobilosti – kopie.
Uvedené doklady zašlete na adresu administrátorky periodické zkoušky nejméně 31 kalendářních dnů před stanoveným termínem periodické zkoušky.
Před písemným podáním přihlášky na periodickou zkoušku zašlete přihlášku, včetně příloh (doklad o dosaženém vzdělání, potvrzení o délce odborné praxe, osvědčení o úspěšně vykonané zkoušce nebo periodické zkoušce z odborné způsobilosti) v elektronické podobě administrátorce k předběžnému ověření správnosti dokladů.
 
 

Seznam termínů

  • 23.9.2022
  • 7.12.2022
  • 16.11.2022
  • 15.11.2022
  • 18.10.2022

Powered by iCagenda