PREVENCE RIZIK

oira uvod plakatVýzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i., pod záštitou Ministerstva práce a sociálních věcí zahájil mediální propagaci 12 nástrojů na podporu hodnocení rizik pro mikropodniky a malé podniky v českém jazyce. Jednotlivé nástroje budou blíže představeny zaměstnavatelům v průběhu roku 2021 prostřednictvím médií.

Motto mediální kampaně zní: ŘÁDNÉ HODNOCENÍ RIZIK JE KLÍČEM K OCHRANĚ ZDRAVÍ NA PRACOVIŠTI.

Souhrnný leták

Online Interactive Risk Assessment (dále jen „OiRA“ ) je volně dostupná, bezplatná online aplikace pro vyhledávání a hodnocení rizik v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (dále jen „BOZP“). Je vytvořena a provozována Evropskou agenturou pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci – EU OSHA. V České republice garantuje vývoj a aktualizaci jednotlivých nástrojů OiRA Ministerstvo práce a sociálních věcí České republikyVýzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.

 Zákonné povinnosti zaměstnavatele v oblasti hodnocení rizik

  • Zaměstnavatel je povinen soustavně vyhledávat nebezpečné činitele a procesy pracovního prostředí a pracovních podmínek, zjišťovat jejich příčiny a zdroje.
  • Na základě tohoto zjištění vyhledávat a hodnotit rizika a přijímat opatření k jejich odstranění.
  • Není-li možné rizika odstranit, je zaměstnavatel povinen je vyhodnotit a přijmout opatření k omezení jejich působení tak, aby bylo minimalizováno ohrožení
    bezpečnosti a zdraví zaměstnanců.
  • O vyhledávání a vyhodnocování rizik a o přijatých opatřeních je zaměstnavatel povinen vést dokumentaci.

 

NÁSTROJ

PLAKÁT

covid 19

COVID-19

Stažení náhledu  nástroje

covid  
   

obecné zhodnocení

OBECNÉ ZHODNOCENÍ

Stažení náhledu  nástroje

obecne zhodnoceni
   

lekar

PRAKTICKÝ LÉKAŘ

Stažení náhledu nástroje

pl
   

zubar

ZUBNÍ LÉKAŘ

Stažení náhledu nástroje

 pl zubar
   

ADMIN

ADMINISTRATIVNÍ PRACOVNÍK

Stažení náhledu nástroje

admin plakat
   

uklid

ÚKLIDOVÝ PRACOVNÍK

Stažení náhledu nástroje

 uklidovy pracovnik
   

prodej

PRACOVNÍK PRODEJE

Stažení náhledu nástroje

 pracovnik prodeje
   

stavebnictvi vyroba betonu

STAVEBNÍ DĚLNÍK

Stažení náhledu nástroje

 zednik
   

truhlář

TRUHLÁŘ - OBRÁBĚNÍ DŘEVA

 Stažení náhledu nástroje

 truhlar
   

automobilová doprava

AUTOMOBILOVÁ DOPRAVA

Stažení náhledu nástroje

 auto
   

 manipulační vozíky

MANIPULAČNÍ VOZÍKY

Stažení náhledu nástroje


voziky
   

kadeřnické služby

KADEŘNICKÉ SLUŽBY

Stažení náhledu nástroje

 kadernicke sluzby