Poznatky z kontrol

V rámci mimořádných kontrol se Státní úřad inspekce práce (SÚIP) tentokrát zaměřil na kontroly v oblasti vysílání zaměstnanců z tzv. třetích států do ČR. Celkem inspektoři provedli 48 kontrol a odhalili 97 lidí, kteří zde pracovali nelegálně. V 96 případech se jednalo o cizince ze zemí mimo EU vyslaných z Polska za prací do ČR.

„Tyto mimořádné kontroly budeme provádět opakovaně, jelikož stále více se setkáváme se zneužíváním zaměstnanců v oblasti zaměstnávání, kteří jsou vysílání za prací do ČR ze zemí mimo EU“, řekla ministryně práce Michaela Marksová.  

Tito zaměstnanci byli předmětem kontrol u českých odběratelů služeb od partnerů z jiných států EU.  V souvislosti s těmito kontrolami byly uloženy pokuty ve výši 2 408 tis. korun, a to převážně za výkon nelegální práce.

Vzhledem k tomu, že obecně neklesá počet takových případů, bude SÚIP pokračovat v intenzivních kontrolách v této oblasti, a to i ve spolupráci s ostatními státními orgány. Kontroly budou zaměřeny především na dodržování právních předpisů v oblasti zaměstnávání a zákoníku práce. Konkrétně půjde například o kontrolu náležitostí pracovního povolení, způsobu odměňování atd.

Orgány inspekce práce nově také přistoupí ke kontrolám zaměstnavatelů, kteří vysílají své zaměstnance na území ČR v sektoru silniční nákladní dopravy. Účelem plánovaných kontrol bude ověřit, zda také v tomto sektoru zaměstnavatelé dodržují právní předpisy upravující právní postavení vyslaných zaměstnanců (tzn., zda je vysílaným zaměstnancům vyplácena minimální mzda, příplatky za práci přesčas a jsou dodržovány právní předpisy podle směrnice Evropského parlamentu a Rady 96/71/ES o vysílání pracovníků).

Kontroly ze strany orgánů inspekce práce budou prováděny v součinnosti (společné koordinované kontroly) s Policií ČR a Centrem služeb silniční dopravy.

 

Petr Habáň | tiskový mluvčí (27/9/2017)