Zaměstnávání žen

V průběhu měsíce října 2023 bude probíhat osvětová kampaň pro ženy pod názvem NEBEZPEČÍ PÁDU ČÍHÁ NA KAŽDOU Z NÁS. Jejím cílem je informovat ženy o prevenci pádů a motivovat je k jejich předcházení a snížit pracovní úrazovost žen v důsledku pádů.

Záměr kampaně: Pády patří k jedné z nejčastějších příčin pracovních úrazů žen a mohou způsobit vážná zranění, nebo dokonce smrt. Většině incidentů s uklouznutím, zakopnutím a pádem lze předejít včasnou prevencí a všeobecnými bezpečnostními opatřeními.

Cíl kampaně: Informovat ženy o prevenci pádů a motivovat je k jejich předcházení a snížit pracovní úrazovost žen v důsledku pádů.

Cílová skupina: Primární cílovou skupinou jsou pracující ženy. Sekundární cílovou skupinou budou zaměstnavatelé v ČR (zejména ze sektoru veřejných i soukromých služeb).

Klíčové sdělení kampaně: Úrazy a poškození zdraví žen v důsledku pádů lze preventivními aktivitami omezit. Často se stávají úrazy při běžné chůzi, kam patří zakopnutí, uklouznutí nebo pád při chůzi po schodech. Tyto úrazy jsou ve většině případů lehké, ale najdou se i některé vážné. Stávají se napříč obory. Mohou být způsobeny i chvilkovou nepozorností. Dalšími příčinami pádů bývá nerovný povrch, prohlubně, uvolněné části podlahy, kluzká podlaha pro nedostatečnou údržbu nebo v zimním období náledí. I pády ze schodů mohou být velmi nebezpečné.

Statistika: Statistické údaje pracovních úrazů by měly být pro cílovou skupinu žen varováním. Při vykonávání jakékoli práce je důležité předvídat a postupovat bezpečně. Někdy se zaměstnanci snaží si práci ulehčit nebo zrychlit. Zaměstnavatelé nejsou vždy důslední, tyto prohřešky a úpravy pracovních postupů přehlížejí, neřeší je, nejsou důslední v dodržování zásad BOZP. Stále je třeba zdůrazňovat význam prevence a potřebu dodržovat BOZP.

Informační, vzdělávací a osvětové materiály

NEBEZPEČÍ PÁDU ČÍHÁ NA KAŽDOU Z NÁS – Uklouznutí, zakopnutí a pády (plakát, 2. 10. 2023)

Uklouznutí, zakopnutí, pády (prezentace, 4. 10. 2023)

NEBEZPEČÍ PÁDU ČÍHÁ NA KAŽDOU Z NÁS – Schodiště (plakát, 6. 10. 2023)

NEBEZPEČÍ PÁDU ČÍHÁ NA KAŽDOU Z NÁS – Schůdky a žebříky (plakát, 11. 10. 2023)

Uklouznutí, zakopnutí, pád. Bezpečnostní kontrola na poslední chvíli (checklist, 13. 10. 2023)

Podlahy a schody (leták, 16. 10. 2023)

Jediný okamžik může být někdy rozhodující (záložka, 18. 10. 2023)

Chraňte se před běžnými pracovními riziky (záložka, 23. 10. 2023)

Základní pravidla bezpečnosti a ochrany zdraví na pracovišti, aby se zabránilo uklouznutí, zakopnutí a pádům (leták, 20. 10. 2023)

 

plakat1 plakat2 plakat3

 

Pády patří k jedné z nejčastějších příčin pracovních úrazů žen a mohou způsobit vážná zranění, nebo dokonce smrt. Většině incidentů s uklouznutím, zakopnutím a pádem lze předejít včasnou prevencí a všeobecnými bezpečnostními opatřeními.

Statistické údaje pracovních úrazů by měly být pro cílovou skupinu žen varováním. Při vykonávání jakékoli práce je důležité předvídat a postupovat bezpečně. Někdy se zaměstnanci snaží si práci ulehčit nebo zrychlit. Zaměstnavatelé nejsou vždy důslední, tyto prohřešky a úpravy pracovních postupů přehlížejí, neřeší je, nejsou důslední v dodržování zásad BOZP. Stále je třeba zdůrazňovat význam prevence a potřebu dodržovat BOZP.

Úrazy a poškození zdraví žen v důsledku pádů lze preventivními aktivitami omezit.

Často se stávají úrazy při běžné chůzi, kam patří zakopnutí, uklouznutí nebo pád při chůzi po schodech. Tyto úrazy jsou ve většině případů lehké, ale najdou se i některé vážné. Stávají se napříč obory. Mohou být způsobeny i chvilkovou nepozorností. Dalšími příčinami pádů bývá nerovný povrch, prohlubně, uvolněné části podlahy, kluzká podlaha pro nedostatečnou údržbu nebo v zimním období náledí. I pády ze schodů mohou být velmi nebezpečné.

 

 

 

Kategorie: