Zaměstnávání cizinců

Práce občanů EU v České republiceNová webová stránka Práce občanů EU v České republice je určena zahraničním pracovníkům ze zemí Evropské unie a jejich rodinným příslušníkům, kteří mají zájem vykonávat legálně pracovní činnost v České republice, případně pracují v ČR sice nelegálně, ale rádi by svůj status zlegalizovali.

Přehlednou formou FAQ odpovídá na nejčastější otázky ohledně:

 • pobytu občanů EU a jejich rodinných příslušníků na území ČR;
 • podmínek výkonu legální pracovní činnosti v ČR;
 • základních informací o pracovněprávních vztazích v ČR;
 • výhod legální práce v ČR;
 • vysvětlení, co se rozumí nelegální prací cizinců v ČR;
 • důsledků a rizik spojených s nelegální prací v ČR;
 • práv cizinců v oblasti zdravotní péče a sociálního zabezpečení.

Dále obsahuje odkazy na státní instituce, organizace zabývající se pomoci cizincům nebo pracovní portály.

Webová stránka je plně dostupná v:

 • češtině;
 • angličtině;
 • polštině;
 • bulharštině a
 • rumunštině.

Nová webová stránka navazuje na stránku www.pracecizincu.cz, která je zaměřena na práce cizinců ze třetích zemí v České republice a také vznikla v rámci řešeného výzkumného úkolu Problematika nelegální práce s důrazem na pracovněprávní aspekty a související zajištění BOZP. Další dosažené výsledky výzkumného úkolu jsou k náhledu zde.