OCENĚNÍ v oblasti BOZP

PPZ newOd r. 2005 je každoročně hlavním hygienikem České republiky oficiálně vyhlašována soutěž o titul Podnik podporující zdraví. Co to pro podniky a organizace znamená a obnáší? Na rozdíl od oblasti ochrany zdraví při práci, která je podrobně upravena naší legislativou, neexistují pro provádění podpory zdraví na pracovišti právní požadavky. Proto byl vybrán materiál Quality Criteria of Workplace Health Promotion Evropské sítě pro podporu zdraví na pracovišti.

https://www.podnikpodporujicizdravi.cz

Materiál byl přeložen do češtiny, opatřen stručným komentářem a pod názvem Kritéria kvality podpory zdraví na pracovišti je spolu s Dotazníkem pro sebehodnocení k dispozici na těchto internetových stránkách. Manuál by měl pomoci zhodnotit zaměstnavateli úroveň péče o zdraví zaměstnanců a na základě jeho zhodnocení naplánovat a zavést nové aktivity a opatření k ochraně a podpoře zdraví zaměstnanců.

Od r. 2007 jsou soutěžící podniky rozděleny do dvou kategorií: velké podniky (s více než 250 zaměstnanci) a malé a střední podniky (s méně než 250 zaměstnanci).
Všechny podniky, které dosáhnou stanoveného bodového limitu, budou oceněny titulem Podnik podporující zdraví roku s platností na tři roky.

Do soutěže se mohou přihlásit všechny podniky a organizace, které jsou českými právními subjekty. Předmětem hodnocení je úroveň péče o zdraví zaměstnanců v organizaci a to jak povinná součást této péče daná legislativou České republiky, tak součást nadstavbová, což jsou opatření na podporu zdraví na pracovišti.

vykricnik orangeZároveň byl 22. 10. 2019 vyhlášen náměstkyní  ministra zdravotnictví a hlavní hygieničkou ČR Mgr. Evou Gottvaldovou šestnáctý ročník soutěže o titul Podnik podporující zdraví roku 2020. Uzávěrka podání přihlášek s písemným Projektem podpory zdraví bude 31. 3. 2020.

 

KATEGORIE VELKÉ PODNIKY s více než dvěma sty padesáti zaměstnanci

 

Podnik podporující zdraví 1. stupně

Nebyl v letošním roce udělen.

Podnik podporující zdraví 2. stupně

AGC Automotive Czech a.s., Bílina

Společnost je jedním z největších výrobců automobilových skel. Jako součást japonské skupiny AGC dodává autoskla všem velkým automobilkám v Evropě. Ročně společnost vyrobí přes 32 milionů autoskel a takřka každé 6. nově vyrobené auto v Evropě je kompletně zaskleno z tohoto závodu.

MAHLE Behr Mnichovo Hradiště s.r.o.

Podnik je součástí koncernu MAHLE Behr se sídlem v Německu a zabývá se vývojem, výrobou a prodejem chladičů, chladících modulů, klimatizace 

a topení, výparníků a topných těles pro osobní automobily.

TESCOMA, s.r.o., Zlín

Jedná se o ryze českou společnost založenou v roce 1992, která si již mnoho let udržuje přední pozici na světovém trhu výrobců kuchyňských potřeb. Tescoma zastřešuje svůj vlastní vývoj, výzkum, design a následně také prodej značkových kuchyňských potřeb. Motto společnosti zní: „Pokud máte kuchyň, budeme se snažit, aby TESCOMA byla Vaší první volbou.“

Společnost získala v r. 2016 titul Podnik podporující zdraví 1. stupně.

THK Rhythm Automotive Czech a.s., Dačice

je dceřinou společností THK Co., Ltd. se sídlem v Tokiu. Dačický závod je součástí divize Automotive a zabývá se výrobou různých druhů vnitřních a vnějších kulových kloubů, dutých čepů, vodících táhel a kontrolních ramen náprav pro osobní a nákladní automobily. Součástí dačického závodu je technické a vývojové centrum (TSCD), které bylo otevřeno v květnu roku 2006. TSCD se zabývá vývojem a testováním podvozkových dílů.

Podnik podporující zdraví 3. stupně – nejvyšší dosažený stupeň v soutěži

Continental Powertrain Czech Republic s.r.o., Frenštát pod Radhoštěm

Společnost je jedním z největších výrobních závodů skupiny Automotive koncernu Continental. Výroba ve Frenštátě je postavena na moderních technologiích s vysokou mírou automatizace. Hlavní výrobní náplní je automobilová elektronika – dveřní moduly, klíče na dálkové ovládání, řídící jednotky, sedadlové systémy, senzory …

Společnost získala titul Podnik podporující zdraví 1. stupně v r. 2011 a v r. 2014 získal titul Podnik podporující zdraví 2. stupně.

Brose CZ spol. s r.o., Kopřivnice

V České republice společnost působí od roku 2003 v Kopřivnici a v Rožnově pod Radhoštěm. S přibližně 3 100 zaměstnanci ve výrobě, vývoji a administrativě je Brose CZ v současné době největším výrobním závodem skupiny Brose. Společnost vyrábí a vyvíjí automobilové komponenty pro nejznámější automobilové značky. Každé druhé nové auto na světě je vybaveno minimálně jedním produktem Brose.

Společnost získala v r. 2016 titul Podnik podporující zdraví 3. stupně.

 Carrier Refrigeration Operation Czech Republic, spol. s r.o., Beroun

Společnost je světovým lídrem v oblasti špičkových klimatizačních a chladicích řešení. Od roku 2014 vyrábí v České republice také klimatizační jednotky a tepelná čerpadla. Zároveň pokračuje ve výrobě chladicích a mrazicích nábytků pro supermarkety.

Společnost  získala titul Podnik podporující zdraví 2.stupně v r. 2010 a Podnik podporující zdraví 3. stupně v r. 2013, který obhájila v r. 2016.

CCI Czech Republic, spol. s r.o., Šlapanice

Společnost je součástí globální inženýrské skupiny IMI plc, která se specializuje na přesné řízení a pohyb kapalin v kritických aplikacích. Firma vyrábí zakázkové tlakové ventily určené do vysoce zátěžových provozů  v tepelné energetice, v chemickém průmyslu a v průmyslu zpracovávajícím ropu a zemní plyn.

Společnost získala titul Podnik podporující zdraví 2.stupně v r. 2013 a Podnik podporující zdraví 3. stupně v r. 2016.

CONTINENTAL AUTOMOTIVE Czech Republic, s.r.o., Jičín

Závod je součástí významné nadnárodní skupiny CONTINENTAL AG, do které přešel v roce1998. Společnost se orientuje na výrobu brzdových posilovačů, elektrických vakuových pump a převodových jednotek pro elektrickou parkovací brzdu. Má vlastní oddělení aplikačního vývoje a skupinu specialistů odpovědných za celosvětový vývoj brzdových hadic.

Společnost získala titul Podnik podporující zdraví 3. stupně v r. 2010 a obhájila ho v letech 2013 a 2016.

DENSO MANUFACTURING CZECH s.r.o., Liberec

Společnost je na českém trhu 18 let a stala se velmi stabilní a spolehlivou firmou. Dodává klimatizační jednotky do automobilů celosvětových značek. Její zaměstnanci denně vyrobí až 13 000 klimatizačních jednotek.

Společnost získala v r. 2007 titul Podnik podporující zdraví 2. stupně.

ExxonMobil Business Support Center Czechia, s.r.o., Praha

ExxonMobil je světově největší veřejně obchodovaná mezinárodní ropná a plynárenská společnost poskytující energii, která pomáhá podpořit růst ekonomiky a zlepšení životního prostředí na celém světě. Business Support Center působí v České republice od roku 2004 a poskytuje služby pobočkám v mnoha světových jazycích.

Společnost získala titul Podnik podporující zdraví 2. stupně v r. 2011 a v r. 2014 získal 3. stupeň, který obhájil v r. 2017.

Kovohutě Příbram nástupnická, a.s., Příbram

Společnost Kovohutě Příbram nástupnická se zabývá recyklací odpadů olova, elektroodpadu a odpadů s obsahem drahých kovů. Dále vyrábí produkty na bázi olova a cínu: měkké pájky (bezolovnaté a olovnaté), odlévané slitiny, vzduchovkové střelivo a olověné výrobky a polotovary.

Společnost získala titul Podnik podporující zdraví 2. stupně v r. 2007 a 3. stupeň v r. 2010, který obhájila v letech 2013 a 2016.

Koyo Bearings Česká republika s.r.o., Olomouc

Společnost se řadí mezi světové špičky ve výrobě ložisek. Díky důrazu na kvalitní provedení a zvyšování výkonu svých výrobků se společnost prosadila mezi světovými výrobci automobilů i dalšími průmyslovými výrobci. Společnost představuje splynutí nejvyšší kvality, spolehlivosti a servisu. 

Je jedním z výrobních závodů nadnárodní korporace JTEKT, která sídlí v Japonsku.

MAHLE Behr Ostrava s.r.o., Mošnov

Firma, založená v roce 1905 Juliem F. Behrem v německém Stuttgartu, patří dnes k nejúspěšnějším přímým dodavatelům v automobilovém průmyslu v oboru klimatizací a chlazení motoru. V červnu roku 2007 byl slavnostně otevřen nový závod společnosti Behr - Behr Ostrava, s r.o. Vznikl zde moderní provoz pro výrobu komponentů pro chlazení motorů osobních automobilů.

Společnost získala titul Podnik podporující zdraví 2. stupně v r. 2013 a 3. stupeň v r. 2016.

MP Krásno, a.s., Krásno nad Bečvou, Valašské Meziříčí

Společnost zaujímá významné místo mezi pěti největšími českými výrobci masa a masných výrobků. Výrobky z Krásna lze nalézt u řady obchodních řetězců a maloobchodních sítí, stejně jako na pultech specializovaných řeznictví. Společnost expanduje na slovenské a maďarské trhy. Zákazníci si je oblíbili především pro jejich standardně vysokou kvalitu a pro nezaměnitelnou chuť.

Společnost získala titul Podnik podporující zdraví 2. stupně v r. 2010 a obhájila ho v r. 2013. V r. 2016 získala společnost 3. stupeň.

OEZ s.r.o., Letohrad

Orlické elektrotechnické závody působí na elektrotechnickém trhu více než sedmdesát let a jsou dodavatelem produktů a služeb v jištění elektrických obvodů a zařízení nízkého napětí. V roce 1994 přešly do soukromého vlastnictví, za tu dobu  kompletně inovovaly a rozšířily výrobní program. Společnost se tak postupně zařadila k lídrům trhu  středoevropského regionu. Od roku 2007 je OEZ součástí skupiny Siemens. 

Společnost  získala titul Podnik podporující zdraví 2.stupně v r. 2012 a Podnik podporující zdraví 3. stupně v r. 2013, který v r. 2016 obhájila.

Pražská teplárenská, a.s. a PT měření a.s., Praha

Hlavním předmětem činnosti společností je výroba a distribuce tepelné a elektrické energie. Společnost v současnosti zásobuje tepelnou energií zhruba 265 000 pražských domácností, řadu průmyslových podniků, organizací a institucí. Strategií dalšího rozvoje společnosti je zvyšování efektivnosti výroby a distribuce energií a minimalizace vlivů na životní prostředí.

Společnosti získaly titul Podnik podporující zdraví 2. stupně v r. 2010 a 3. stupeň v r. 2013, který obhájily v r. 2016.

Siemens Electric Machines, s.r.o., Drásov

Společnost se zabývá vývojem, výrobou a prodejem synchronních generátorů do 25 MVA a synchronních a asynchronních motorů do výkonu 20MW. Stroje se využívají na největších dopravních a výletních lodích světa, ve vlacích, na ropných plošinách a v průmyslu. Společnost má více než stoletou historii a přes 20 let je součástí koncernu Siemens. Má cca 650 zaměstnanců, kteří zde za rok navrhnou a vyrobí v průměru 350 strojů, z nichž většina jde na export do zemí Evropy, Ameriky a Asie.

Společnost získala v r. 2016 titul Podnik podporující zdraví 2. stupně.

Ústřední vojenská nemocnice – Vojenská fakultní nemocnice Praha

Nemocnice poskytuje kompletní spektrum zdravotnických služeb. V roce 2004 získala jako první v zemích východní Evropy certifikát kvality společností Joint Commission International (JCI). Aktuálně je akreditována SAK. K prosinci 2015 měla 469 standardních lůžek, 68 JIP lůžek, 137 lůžek následné péče, deset klinika dvacet odborných oddělení.

Nemocnice získala v r. 2016 titul Podnik podporující zdraví 2. stupně.

MARS WRIGLEY, Poříčí nad Sázavou

MARS WRIGLEY Confections ČR je součástí společnosti Mars, Incorporated, jedné z největších rodinných společností na světě. Výrobní závod v Poříčí nad Sázavou patří mezi největší výrobce nečokoládových cukrovinek v České republice i v rámci celé společnost. Společnost Mars působí v České republice od roku 1992.

Společnost získala titul Podnik podporující zdraví 3. stupně v r. 2013, který obhájila v r. 2016.

KATEGORIE MALÉ A STŘEDNÍ PODNIKY s méně než dvěma sty padesáti zaměstnanci            

Podnik podporující zdraví 1. stupně

Nebyl v letošním roce udělen.

Podnik podporující zdraví 2. stupně

Nebyl v letošním roce udělen.

Podnik podporující zdraví 3. stupně – nejvyšší dosažený stupeň v soutěži           

CzechPak Manufacturing, s.r.o., Nové Modlany

Společnost CzechPak Manufacturing  zahájila svou činnost v roce 2008. Jedná se o dceřinou společnost americké společnosti Merisant, nejvýznamnějšího výrobce a dodavatele nízkokalorických sladidel na světovém trhu.

Společnost získala titul Podnik podporující zdraví 2. stupně v r. 2013 a 3. stupeň v r. 2016.

Holding Omnicom Media Group, Praha

Holding sdružuje „pod jednou střechou“ čtyři společnosti -OMD Czech a.s., PHD a.s., Omnicom Media Group a nejmenší Attention!Media s.r.o. Hlavní náplní je marketingový výzkum a analýza dat. Společnosti jsou schopny poskytnout klientům vše od prvních komunikačních plánů a nastavení strategie, přes efektivní nákup mécií a PPC kampaně, až po product placement, tvorbu obsahu na sociálních sítích či televizních pořadů.

SMO a.s., Otrokovice

Společnost byla založena v roce 1991 a  od svého začátku se věnuje především stavební činnosti v pozemním stavitelství, dopravních a inženýrských stavbách.  V současné době nabízí veškeré druhy výstavby, rekonstrukce a modernizace v oborech průmyslových staveb, občanské výstavby, inženýrské a ekologické výstavby, zemních prací vč. hutnění, rekultivací a demolicí; realizuje vlastní developerskou činnost a vlastní rozsáhlý park stavební mechanizace, vozidel a strojů.

Společnost získala titul Podnik podporující zdraví 1. stupně v r. 2006 a 2. stupeň v r. 2016.

Informace o podmínkách soutěže a Kritéria pro hodnocení jsou k dispozici na těchto kontaktech:

PhDr. Ludmila Kožená
OS hygieny práce
tel. 267 082 731, Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Mgr. Kateřina Bátrlová
OS hygieny práce
tel. 267 082 731, Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Jarmila Kubínová
OS hygieny práce
tel. 267 082 415, Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. (Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.)

 Klára Jokešová
Oddělení hygieny práce a pracovního lékařství MZ ČR
tel: 224 972 961, Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 

Soutěž o titul Podnik podporující zdraví roku 2019

 Ocenění Podnik podporující zdraví v mapové aplikaci

Ocenění Podnik podporující zdraví již popatnácté - 2019

Ocenění Podnik podporující zdraví již počtrnácté - 2018

Ocenění Podnik podporující zdraví již potřinácté - 2017

Ocenění Podnik podporující zdraví již podvanácté - 2016

Ocenění Podnik podporující zdraví již pojedenácté - 2015

Ocenění Podnik podporující zdraví již podesáté - 2014

Ocenění Podnik podporující zdraví již podeváté - 2013

Ocenění Podnik podporující zdraví již poosmé - 2012