OCENĚNÍ v oblasti BOZP

Soutěž PROFESIONÁL BOZP je národní soutěží jednotlivců, jejímž smyslem je ocenit individuální přínosy osob, které vykonávají práci v dané oblasti, a které napomáhají prosazování kultury prevence rizik v oblasti BOZP ve výstavbě, ke zvyšování úrovně BOZP na staveništích v ČR, ke zlepšení postojů a přístupů jednotlivců, managementů firem i celé veřejnosti k otázkám bezpečnosti práce a ochraně zdraví při práci, ke zvyšování celkové kultury a efektivity práce a podpoře dobrovolného a spontánního přístupu k řešení problémů BOZP v podniku. Jedná se o průlomovou akci, neboť vedle jednorázových i tradičně realizovaných programů pro podniky a jejich celé pracovní kolektivy dosud nebyl v České republice motivačně podpořen a oceňován přínos jednotlivců.

Soutěž má za cíl podpořit aktivní přístup ke správnému provádění zákonem uložených činností koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (dále jen „BOZP“) na staveništi v České republice, zpopularizovat tuto pracovní činnost, zvýšit prestiž koordinátora BOZP na staveništi ve vztahu k ostatním účastníkům ve výstavbě a podpořit oprávněné požadavky koordinátorů BOZP na staveništi na řádné finanční ohodnocení jejich činnosti.

Soutěž je určena pro fyzické osoby, které jako odborně způsobilé osoby k činnostem koordinátora BOZP na staveništi zajišťují u podnikajících subjektů tuto činnost na celém území České republiky, popř. i v zahraničí. Odborně způsobilou osobou k činnostem koordinátora BOZP na staveništi se rozumí fyzická osoba podle § 14 až § 18 zákona č. 309/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů, která tuto činnost vykonává v pracovněprávním vztahu nebo jako podnikající fyzická osoba.

Více o soutěži

Vítěz 2. ročníku

profesIng. Jiří Perďoch, soutěžící v kategorii B zvítězil s projektem, kde jako koordinátor BOZP na staveništi řešil realizaci stavby severního obchvatu silnice I/11 v Opavě

Tisková zpráva - Druhý ročník soutěže PROFESIONÁL – KOORDINÁTOR BOZP NA STAVENIŠTI zná svého vítěze - VÚBP 2018

 

Vítězové 1. ročníku

profesMilan Kondziolka soutěžící v kategorii A zvítězil s projektem, který řešil zaostávání řešení BOZP na staveništích, kdy se řada zadavatelů začíná bezpečností a ochranou zdraví zabývat až v okamžiku zahájení stavby. Dále byly nově využity služby české společnosti Capsa.cz, s.r.o., pro elektronické rozesílání informací. Dalším příspěvkem ke zlepšení práce bylo zpracování jednostránkových informativních listů pro zadavatele (investora).

profesV kategorii B zvítězila Ing. Monika Vavřínková, která se zaměřila na řešení zajištění bezpečnosti pěších na stavbě akce v Moravských Budějovicích, a díky tomuto projektu nedošlo na stavbě k žádnému ohrožení pěších.


profesRizikové provádění dopravy suti z demoličních prací a na snížení drobné úrazovosti na stavbě hotelu Peninsula v Paříži bylo obsahem vítězného projektu Ing. Jiřího Zondlaka z kategorie C. Po zavedení projektu do praxe se snížila úrazovost, na staveništi již nedošlo k úrazu s pracovní neschopností a též klesl počet drobných poranění.

 

Tisková zpráva - První ročník soutěže PROFESIONÁL – KOORDINÁTOR BOZP NA STAVENIŠTI zná svého vítěze - MPSV 2016

MATERIÁLY K SOUTĚŽI

TERMÍNY KONÁNÍ 3. ROČNÍKU 

 

 
PROFESIONÁL – KOORDINÁTOR BOZP NA STAVENIŠTI 2018 
PROFESIONÁL – KOORDINÁTOR BOZP NA STAVENIŠTI 2016