V úterý 23. října 2018 proběhlo  v Kaiserštejnském paláci v Praze slavnostní předání osvědčení „Bezpečný podnik“,  ocenění Profesionál - koordinátor BOZP na staveništi a ocenění Podnik podporující zdraví. 


Program „Bezpečný podnik“ zvyšuje u právních subjektů úroveň bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, pomáhá také docílit vyšší úrovně kultury práce a pracovní pohody a vytvořit podmínky pro zavedení integrovaného systému řízení. Splnění požadavků programu „Bezpečný podnik“ je praktickým naplněním zásady dát při řízení právního subjektu stejnou prioritu jak ekonomickým hlediskům, tak i bezpečnosti práce, ochraně zdraví a ochraně životního prostředí.

V současné době se v České republice prokazuje platným osvědčením 79 společností. Ty přispívají zavedením a důsledným uplatňováním systémového pojetí řízení bezpečnosti práce na všech úrovních ke snižování pracovní úrazovosti a nemocnosti zaměstnanců na minimum.

Zástupcům 16 společností předali osvědčení „Bezpečný podnik“ náměstek ministryně práce a sociálních věcí Jiří Vaňásek společně s generálním inspektorem Státního úřadu inspekce práce Rudolfem Hahnem. Jedna z těchto společností, SYNTHOS Kralupy a.s. se sídlem v Kralupech nad Vltavou získala ocenění již posedmé.