OCENĚNÍ v oblasti BOZP

VÍTĚZ 3. ROČNÍKU NÁRODNÍ SOUTĚŽE ODBORNÍKŮ V PREVENCI RIZIK V OBLASTI BOZP

Vítěz, Bc. Heřman Riedel, pracuje jako bezpečnostní technik v Linde Gas, a.s.

Do soutěže se přihlásil se třemi aktuálními aktivitami. Jednalo se o zavedení povolení práce (Permit to work), vývoj nových druhů OOPP a nahrazení stávajících na základě systému hodnocení OOPP dotazníkovou metodou a měření úrovně vibrací u specifického druhu nářadí.

Prezentace vítěze a vítězného projektu (PPT; 390 kB)

Tisková zpráva - Třetí ročník soutěže Profesionál BOZP zná svého vítěze (PDF; 243 kB)

Fotodokumentace ze slavnostního předávání ceny

 

TERMÍNY KONÁNÍ 3. ROČNÍKU

21. 10. 2014 - 20. 10. 2015

Důležité termíny soutěže (3. ročník soutěže):

21. října 2014 Oficiální vyhlášení 3. ročníku národní soutěže PROFESIONÁL BOZP na slavnostní akci v Kaiserštejnském paláci, Praha 1
30. června 2015 Uzávěrka pro odevzdání Přihlašovacího formuláře
září 2015 Zasedání hodnotící komise (1. a 2. kolo)
20. října 2015 Slavnostní předání ocenění vítězům 3. ročníku národní soutěže PROFESIONÁL BOZP na slavnostní akci v Kaiserštejnském paláci, Praha 1

ZÁMĚR SOUTĚŽE

Podíl jednotlivců na řešení otázek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci je důležitou součástí procesu zlepšování pracovních podmínek a pracovního prostředí. Díky soutěži PROFESIONÁL BOZP pravidelně oceňujeme jednotlivce, opravdové odborníky na BOZP a prevenci rizik, za tradiční i netradiční a pravděpodobně i zcela novátorské, ale především prospěšné a efektivní přístupy, kterými bylo dosaženo zvýšení kvality pracovního života zaměstnanců a firemní kultury jmenovitých podniků.

CÍL SOUTĚŽE

Soutěž má za cíl podpořit aktivní přístup k provádění úkolů v prevenci rizik, zpopularizovat tuto pracovní činnost, zvýšit prestiž osob, které úkoly v prevenci rizik plní, a podpořit jejich oprávněnou hrdost na dosažené úspěchy.

CÍLOVÁ SKUPINA

Soutěž je vyhlašována pro odborně způsobilé osoby plnící úkoly v prevenci rizik u podnikajících subjektů provozujících svoji činnost na celém území České republiky.

CHARAKTERISTIKA

Soutěž PROFESIONÁL BOZP je národní soutěží jednotlivců, jejímž smyslem je ocenit individuální přínosy osob, které vykonávají práci v dané oblasti, a které napomáhají prosazování kultury bezpečnosti práce, zvyšují úroveň bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v konkrétním podniku či podnicích, napomáhají ke zlepšování postojů a přístupů jednotlivců, managementů firem i celé veřejnosti k otázkám bezpečnosti práce a ochraně zdraví při práci, ke zvyšování celkové kultury a efektivity práce a podpoře dobrovolného a spontánního přístupu k řešení problémů BOZP v podniku. Jedná se o průlomovou akci, neboť vedle jednorázových i tradičně realizovaných programů pro podniky a jejich celé pracovní kolektivy dosud nebyl v České republice motivačně podpořen a oceňován přínos jednotlivců.

PODMÍNKY A PRAVIDLA SOUTĚŽE

Soutěž se vypisuje pro dvě soutěžní kategorie:

  1. fyzické osoby provádějící úkoly v prevenci rizik v pracovněprávním vztahu,
  2. osoby samostatně výdělečně činné provádějící úkoly v prevenci rizik jako službu mimo pracovněprávní vztahy.

Pravidla, podmínky a další náležitosti soutěže jsou stanoveny Statutem.

MATERIÁLY K SOUTĚŽI

VYHODNOCENÍ SOUTĚŽE

Vyhodnocení soutěže bude probíhat na základě pravidel a způsobu hodnocení uvedeného ve Statutu. Za účelem hodnocení ustanoví organizátor hodnotící komisi složenou ze zástupců Výzkumného ústavu bezpečnosti práce, v.v.i., Ministerstva práce a sociálních věcí, Ministerstva zdravotnictví, ČMKOS, Státního úřadu inspekce práce a oblastních inspektorátů práce.

DALŠÍ INFORMACE

Informace o národní soutěži poskytuje organizátor soutěže:
Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v.v.i., Jeruzalémská 9, 116 52 Praha 1
Kontaktní osoba:
Mgr. Alena Horáčková, e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.