Kategorie:

V úterý 28. května 2019 předali ředitel odboru odvolacích a správních činností v oblastech zaměstnanosti JUDr. Jaroslav Stádník a generální inspektor Státního úřadu inspekce práce Rudolf Hahn v Obecním domě v Opavě Ceny za správnou praxi společnostem, které se zapojily do národního kola evropské soutěže, která se koná v rámci mezinárodní kampaně o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci pod názvem Zdravé pracoviště.