OCENĚNÍ v oblasti BOZP

Zlatý permon je soutěž za bezpečnost v hornicví, kterou vyhlašuje Česká báňská správa. Každá organizace, jejíž pracoviště je dozorováno státní báňskou správou, má právo podat přihlášku do této soutěže. 

Podle Statutu ceny je nutno přihlášku do soutěže podat v průběhu měsíce ledna, a to pouze písemně na adresu: Český báňský úřad v Praze, Kozí 4, P.O. BOX 140, 110 01 Praha 1, s dodatečným označením na obálce "Soutěž ZLATÝ PERMON". Součástí přihlášky do soutěže musí být vyplněný předepsaný formulář (jehož vzor je volně ke stažení na http://www.cbusbs.cz/images/DOKUMENTY/oceneniC2_1.xls) se stanovenými kritérii za hodnocený rok 2015. Další podrobnosti o podmínkách soutěže najdete na http://www.cbusbs.cz/index.php/banska-oceneni.html.


Do soutěže se nemůže přihlásit subjekt, který v hodnoceném roce vykázal smrtelný úraz.

Cena za bezpečnost práce v hornictví se propůjčuje na základě žádosti a uděluje v měsíci březnu za předcházející kalendářní rok. Přehled udělených cen Zlatý Permon v letech 2002-2015 a přehled vítězů "Zlatý Permon" .

Dne 15. března 2015 bylo na jednání hodnotící komise zřizovatelů cen za bezpečnost v hornictví vyhlášeno propůjčení cen „Zlatý Permon“ za dosažení vynikajících výsledků v oblasti bezpečnosti práce v roce 2015. Z celkového počtu dvaceti osmi přihlášených, bylo ocenění uděleno pěti vítězným organizacím v následujících kategoriích:

I. kategorie - hornická činnost prováděná hlubinným způsobem – hlubinný důl

  • OKD, a.s. Důlní závod 3

II.kategorie - hornická činnost prováděná povrchovým způsobem – uhelný lom

  • Severočeské doly a.s.
  • lom Doly Nástup Tušimice

III.kategorie - hornická činnost prováděná povrchovým způsobem – lom, těžba písku nebo štěrkopísku (subjekt s alespoň 51 zaměstnanci).

  • Českomoravský štěrk, a.s.

IV.kategorie - činnost prováděná hornickým způsobem, včetně těžby nafty (subjekt s alespoň 51 zaměstnanci)

  • LAMA GAS & OIL, s.r.o.

V. kategorie - hornická činnost nebo činnost prováděná hornickým způsobem (subjekt s nejvýše 50 zaměstnanci)

  • Velkolom Čertovy schody, a. s.