Kovohutě Příbram nástupnická a.s.

Kovohutě , 261 01 Příbram, , Česko

 bp Datum poslední certifikace: 1. 6. 2020 (platnost osvědčení do 1. 6. 2023)

ppz Datum poslední certifikace: 22. 10. 2019

Společnost Kovohutě Příbram nástupnická, a. s. je hutnický závod, který recykluje odpady s obsahem olova (zejména olověné baterie), vyrábí olovo a jeho slitiny, výrobky z olova a cínu a dále je zpracovatelem odpadů s obsahem drahých kovů a odpadů elektrických a elektronických zařízení vyřazených z provozu.