Pražská energetika, a.s., PREdistribuce, a.s., PREměření, a.s.

Vladimírova 64, 140 00 , , Česko

bp Datum poslední certifikace: 1. 6. 2020 (platnost osvědčení do 1. 6. 2023)

ppz Datum poslední certifikace: 31. 10. 2017

Skupina PRE je se svými cca 680 000 odběrnými místy třetím největším dodavatelem elektřiny v České republice. V současné době zaměstnává cca 1 400 zaměstnanců; pro své zákazníky distribuovala v roce 2014 cca 6,1 TWh elektřiny na všech napěťových úrovních a dosáhla celkového konsolidovaného čistého zisku ve výši 2,4 mld. Kč. Mezi základní aktivity Skupiny PRE patří prodej, obchodování s elektřinou a plynem po celém území ČR, distribuce elektřiny, její výroba a doplňkové energetické služby. Skupina PRE se profiluje jako spolehlivý poskytovatel široké palety služeb, což umožní naplnění její strategické vize být v rámci ČR silným a významným energetickým koncernem. Spolehlivým a kvalitním poskytováním energie a energetických služeb chceme rozšiřovat počet našich spokojených zákazníků. Zároveň chceme dobrými ekonomickými výsledky těšit naše akcionáře a svým zaměstnancům vytvářet takové pracovní prostředí, aby považovali za čest být součástí Skupiny PRE.

  • V  kategorii Velké podniky za r. 2017 - Podnik podporující zdraví 3. stupně
  • obhajoba titulu z let 2005, 2008, 2011 a 2014