Nestlé Česko s.r.o., závod SFINX Holešov

Mezi Vodami 2035, 143 00 , , Česko

bp Datum poslední certifikace: 1. 6. 2020 (platnost osvědčení do 1. 6. 2023)

ppz Datum poslední certifikace: 23. 10. 2018 (platnost certifikace do 23. 10. 2021)

zp V roce 2014 získala tato firma ocenění Správná praxe za projekt efektivní komunikace se zaměstnanci a jejich zapojení do řízení BOZP jako nástroje ke snížení stresu na pracovišti „NESTLÉ A JÁ“.