Škoda Machine Tool a.s

Tylova 57, 301 00 , , Česko

bp Datum poslední certifikace: 11. 6. 2020 (platnost osvědčení do 1 6. 2023)

Škoda Machine Tool a.s. je přední světovou firmou s výrobou a montáží těžkých horizontálních frézovacích a vyvrtávacích strojů, těžkých soustruhů, otočných stolů, speciálního příslušenství a mnoha dalších produktů.