ArcelorMittal Distribution Solutions Czech Republic, s.r.o.

Vratimovská 117, 719 00 , , Česko

bp Datum poslední certifikace: 28. května 2019 (platnost osvědčení do 28. května 2022)

Výrobní činnost společnosti je zaměřena především na výrobu a zpracování surového železa a oceli a hutní druhovýrobu. Největší podíl hutní výroby tvoří dlouhé a ploché válcované výrobky. Strojírenská výroba produkuje z největší části důlní výztuže a silniční svodidla. Servis a obslužné činnosti jsou v převážné míře zajišťovány vlastními obslužnými závody