ENERGETIKA TŘINEC, a.s.

Průmyslová , 739 61 Třinec, , Česko

bp Datum poslední certifikace: 29.5.2018 (platnost osvědčení do 29.5.2021)

Hlavní činnost akciové společnosti ENERGETIKA TŘINEC (ET) spočívá ve výrobě, rozvodu a prodeji elektrické energie, horké vody, technologické páry, dmýchaného a stlačeného vzduchu, provozní, koupelenské a pitné vody a distribuci, úpravě topných plynů získávaných jako vedlejší produkt při hutní výrobě a také zemního plynu.