SYNTHOS Kralupy a.s.

Otto Wichterleho , 278 01 Kralupy nad Vltavou, , Česko

bp Datum poslední certifikace: 23. 10. 2018 (platnost osvědčení do 23. 10. 2021)

Synthos PBR s.r.o. - produkt a distribuce chemických látek a chemických přípravků. 100% akcií ve společnosti má Synthos SA.

SYNTHOS Kralupy a.s. (dříve KAUČUK, a.s.) je chemický podnik s dlouholetou tradicí, jehož základy byly položeny v roce 1954, kdy bylo rozhodnuto o jeho výstavbě v Kralupech nad Vltavou. Samotná stavba začala v roce 1958 na místě bývalého vojenského letiště. V roce 1963 byla zahájena výroba syntetického kaučuku a v průběhu dalších let došlo k rozšíření výroby v oboru polystyrénových plastů.

Společnost TAMERO INVEST s.r.o. vznikla v roce 2011 vyčleněním podnikové teplárny ze společnosti SYNTHOS Kralupy a.s. (dříve Kaučuk a.s.).

Výroba a distribuce elektřiny, výroba a distribuce tepelné energie, odběr a úprava vody.
100 % akcií společnosti je v držení firmy Synthos Kralupy a.s.