Od Pro

TAMERO INVEST s.r.o.

Otto Wichterleho , 278 01 Kralupy nad Vltavou, , Česko

synthos

Společnost TAMERO INVEST s.r.o. vznikla v roce 2011 vyčleněním podnikové teplárny ze společnosti SYNTHOS Kralupy a.s. (dříve Kaučuk a.s.).

Výroba a distribuce elektřiny, výroba a distribuce tepelné energie, odběr a úprava vody.
100 % akcií společnosti je v držení firmy Synthos Kralupy a.s.

bp 

Datum poslední certifikace: 26. 10. 2021 (platnost osvědčení do 1. 11. 2024)