Od Pro

ČEZ, a. s.; uhelné, vodní a paroplynové elektrárny a teplárny

, 120 00 Praha, , Česko

Energetická společnost ČEZ je největším výrobcem elektřiny v České republice.  Osvědčení je vydáváno pro uhelné, vodní a paroplynové elektrárny a teplárny.

bp Datum poslední certifikace: 22. 10. 2019  (platnost osvědčení do 22.10. 2022)