Od Pro

ČEZ Distribuce, a.s., Děčín

Teplická 874/8, 405 02 Děčín, , Česko

 

Akciová společnost ČEZ Distribuce, a. s., je jako řízená osoba součástí koncernu řízeného společností ČEZ, a. s., jako řídící osobou, a to při plném respektování všech požadavků pravidel unbundlingu vyplývajících z Energetického zákona a ze Směrnice Evropského parlamentu a Rady  č. 2009/72/ES.

Akciová společnost ČEZ Distribuce, a. s., byla založena projektem fúze splynutím schváleným jediným akcionářem v působnosti valné hromady dne 12. července 2010. Společnost byla zapsána do obchodního rejstříku 1. října 2010 se základním kapitálem ve výši 60 miliard Kč.

 

bp Datum poslední certifikace: 26. 10. 2021 (platnost osvědčení do 1. 11. 2024)